>> ref. 16.08.2011

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 16. august, 2011

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Egil Olaussen, Kjell Maudal, Carl E. Thieleman, Sigurd H. Jensen, Paul Bungaroo, Jovita Quebec og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Barbara Witczak, Kjell Maudal, Jerzy E. Derendal, Stefan B. Backmann (permisjon), Mau Van Le (permisjon), Le Thi Thu Thao (permisjon)
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:30

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling/agenda godkjent etter tilføyelse av 2 punkter på sakslista:
Punkt 5. Skolesaken
Punkt 6. Møteplan, høsttermin 2011

2. Godkjenning av referat fra MR møtet den 24.05.11
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• Pater Janusz Fura har sendt brev til OKB vedrørende ønske om to permanente diakoner i menigheten. Personene det gjelder er Mau Van Le og Henrik Gautneb. Det vil også sendes en søkand om ønske om ytterlige to kirkelige assistenter i tillegg til Kjell Maudal, Jerzy E. Derendal og Sigurd H. Jensen. Dette gjelder Robert Madej og Sachut Anandan.
• Innsamling 6. og 7. august i forbindelse med sultkatastrofen på Afrikas Horn innbrakte kr. 6922,- Pengene er overført Caritas.
• Fredag den 19. august kl 1800 feirer biskop Bernt Eidsvig, Can. Reg av Oslo, pontifikal rekviemmesse i St. Olav-domkirke for ofrene etter terrorangrepene den 22. juli.
• NUK har utnevnt p. Olav Müller sscc, Teresa Jee og Mang Van Le til æresmedlemmer.
• Caritas med styreleder Elisabeth Thieleman besøker menigheten søndag 28. august. Med seg har de besøk fra Uganda og Zambia. Under messen koncelebrerer Msgr Francis Ndamira og Pater Janusz Fura. Gjestene er til stede under kirkekaffe for å møte Caritasgruppen og menigheten. Egil Olaussen snakker med Drammens Tidene for pressedekning.
• Pater Fredrik Hansen jcl starter studier ved Det pavelige kirkeakademi i Roma i september
• Per 1.8.2011 har St. Laurentius menighet 3631 medlemmer (Den 31.12.10 var det 3216)
• Konfirmasjon i 2012 blir søndag 6.5. kl 1300 med ferming v/Biskop Gerhard Schwenzer sscc.
• Drammen Sacred Music Festival, 22. - 25.9., ønsker at pater Janusz Fura er tilstede under åpningen på Union Scene den 22.9 kl 1700 for å velsigne festivalen.
Festivalen ønsker at noen i menigheten underholder på Union Scene lørdag 24.9. Jovita Quebec spør filippinsk gruppe. Kontaktperson er Signe Myklebust på 480 75 166.
• Caritas arrangerer høstseminar på Mariaholm fra 16. – 18.9. Tema er diakoni, menneskeverd og utvikling. Hilde Schlaupitz sjekker om Caritasgruppen har fått invitasjon.
• Katekesen starter opp lørdag den 3.9. kl 10:30.

4. Patronatfesten 21.08.11
Da dagen er utpekt som nasjonal minnedag for terrorofrene, blir den rolig og uten underholdning. Menigheten har i forbindelse med Drammen byjubileum påtatt seg ansvar for en pilegrimsvandring til St. Hallvardskilden på Huseby samme dag. Derfor:
- Etter høymessen blir det velsignelse av pilegrimene
- Kort omvisning i kirken for de som ønsker ved Beate Dannevig og Hilde Schlaupitz
- Mat til alle, også pilegrimene, i menighetssalen. Takk til filippinsk gruppe!
- Knut Andersen fra Lier vil fortelle om Lier på Olav og Hallvards tid
- Kl. 13:00 starter vandringen mot St. Hallvardskilen
- Her blir det bønn, musikk og velsignelse før avslutning ved 15-tiden

5. Skolesaken, status pr. august 2011
Menighetsrådet tok notat fra skolekomiteens leder Mathias B. Dannevig til orientering og slutter seg til forslaget i brevet. I første omgang begrenses søknaden til å gjelde barnetrinnet 1-7 klasse. I søknaden kan man under opplysninger si at hensikten på sikt er å utvide klassetrinnene når tiden og forholdene er modne for det.

6. Møteplan for høstterminen
Det blir menighetsrådsmøte den 18 oktober og 6. desember

Eventuelt:
Maria Junttila Sammut etterlyste innspill fra menigheten til pastoralplan: Egil sendte den 16.8. brev med tilbakemelding fra menigheten

Neste møte blir tirsdag den 18.10. etter messen kl 18:00

Saker som ønskes behandlet må meddeles Beate Dannevig senest en uke før møtetTil oversikt


Sist oppdatert 08.12.2011 av webmaster