>> ref. 22.03.2011

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 18. oktober, 2011

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Egil Olaussen, Kjell Maudal, Carl E. Thielemann, Jovita Quebec, Barbara Witczak, Jerzy E. Derendal og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Sigurd H. Jensen, Paul Bungaroo, Stefan B. Backmann (permisjon), Mau Van Le (permisjon), Le Thi Thu Thao (permisjon)
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:30

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling/agenda godkjent etter tilføyelse av ett punkt under eventuelt

2. Godkjenning av referat fra MR møtet den 16.08.11
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• Informasjonsmøte i kirken den 25.10. kl 19:00. Representanter for politi, barnevern, skoler og uteteam ønsker et møte med polske foreldre. Hilde Schlaupitz ber Drammens Tidene annonsere dette under gratisrubrikken ’UT’
• Katekesen har nå totalt 118 barn
• Menigheten vokser. Per 15.10.11 var det 3930 medlemmer (mot 3631 den 1.8.)
• I den katolske kirke i Norge er 92% utlendinger, kun 8% er nordmenn
• Neste messe på fransk er den 22.10. kl 16:00. De fransktalende i menigheten ønsker seg månedlig messe på fransk.
• Kirkens SOS har kontakta oss med ønske om hjelp til å betjene deres døgnåpne krisetelefonen
• I forbindelse med økumenisk bønneuken for kristen enhet i januar foreslås den 15.1. kl 19:00 som dato for arrangement i vår kirke
• Kompletorium i fastetiden blir den 29.3.12 kl 21:00 i St. Laurentius kirke
• Konfirmasjon i 2012 blir søndag 6.5. kl 1300 med ferming v/Biskop Gerhard Schwenzer sscc.

4. Økonomisk støtte til konfirmanter som vil på påskeleir (vedlegg fra Theresa Jee)
Vi besluttet å støtte med kr 600,- pr. konfirmant. Beate gir beskjed til Theresa Jee.

5. Referat fra Caritas lokallag, Drammen 14.sept. 2011
I forbindelse med opprettelse av betjent kontor ønskes kontortid på tirsdager, ikke som tidligere foreslått onsdager. Tidspunkt og kontortid OK. Pater Janusz vil selv sørge for å åpne døren til menighetssalen. Er han bortreist, koordinerer han med en annen.

6. To dokumenter fra Kommisjonen for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid (vedlegg)
Tas til etteretning. Disse legges fram på neste møte i Pastoralrådet på Mariaholm, 28. – 31.10. Deretter kommer retningslinjer.

7. Valg 2012
Leder, Sachuh Annandan, må sørge for at representanter for de store nasjonale gruppene er med i valgkomiteen. Vi må ha gode valgrutiner. Det må brukes medlemslister hvor velgeren krysser av, låst kasse osv. Menighetsrådet ønsker også yngre medlemmer.
Valget må avsluttes innen juni på grunn av valg til Pastoralrådet (PRO). Representanter til PRO velges på første konstituerende MR-møte.

8. Statutter for Pastoralrådet
Disse vil bli tatt opp på Mariaholm på møtet 28.-31.10. Egil Olaussen vil referere fra møtet på neste MR-møte

Eventuelt:

Vi har mottat en e-post fra Stefan B. Backmann. Vi registrerer innspill og ser fram til å ta dette opp med deg ved en senere anledning.

Med hensyn til sen publisering av referat på nettsted skal referat skrives innen 10 dager etter møte, sendes til MR-medlemmene for mulige kommentarer og publiseres merket ’ikke godkjent’.


Neste møte blir tirsdag den 06.12. etter messen kl 18:00

Husk, saker som ønskes behandlet må meddeles Beate Dannevig senest en uke før møtet

Til oversikt


Sist oppdatert 29.10.2011 av webmaster