>> ref. 06.12.2011

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 06. desember, 2011

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Egil Olaussen, Sigurd H. Jensen, Carl E. Thielemann, Jovita Quebec, Barbara Witczak, Jerzy E. Derendal (delvis) og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Kjell Maudal, Paul Bungaroo, Stefan B. Backmann (permisjon), Mau Van Le (permisjon), Le Thi Thu Thao (permisjon)
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:30


SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling/agenda godkjent

2. Godkjenning av referat fra MR møtet den 18.10.11
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• Kommet spørsmål fra introduksjonssenteret i Drammen kommune, spør om vi kan holde norskkurs for barn av arbeidsinvandrere. På sikt planlegger vi å starte opp med nytt kurs.
• Statistikk: menigheten vokser. Per 02.12.11 var det 4075 medlemmer mot 3930 den 15.10.11.
• Representanter for politi, barnevern, skoler og uteteam ønsker å gjenta arrangement/ informasjonsmøte i kirken for polske foreldre. Dette vil finne sted på nyåret.

4. Ordets liturgi, henvendelse fra Therese Skaar (vedlegg deles ut på møtet)
MR er positive og synes det er et fint initiativ. Jovita tar kontakt med Therese Skaar.

5. Referat fra Caritas lokallags møte den 9.11. og oppdatert medlemsliste
MR tok imot informasjonen og ønsker Caritas lykke til med Caritaskontoret.

6. Hellige trekongersfest. Innhold og fordeling av arbeidsoppgaver
• Beate sjekker at vi har sanghefter, lys, servietter, kaffe, saft og loddbøker
• Jovita er ansvarlig for innkjøp til poser for barna. Hun innkaller hjelpere til å pakke poser
• Egil kontakter sanggruppe, velger ut, og leser eventyr for barna.
• Beate er ansvarlig for musikk, bl.a. til juletregangen: Beate kontakter Kristoffer Duch eller døtrene til Sachuh Annandan
• Barbara kontakter Iwona og spør om hun kan fortelle om polske juletradisjoner, ca. 10 minutter
• Konger blir Sachuh, Jerzy og Carl Erik
• Bordene dekkes lørdag den 7.1. fra kl 15:00. Det brukes service, ikke plast. Det betyr oppvask etter festen
• Vi må ta med gaver til utloddning og kaker
• Det var uenighet om det skal betales inngangspenger eller ikke. Etter avstemning ble vi enige om at det skal tas betalt, men at vi setter ned prisen

7. Referat fra møte i Pastoralrådet (arbeidsutvalget) ved Egil
Referat fra møtet 28.-30.10. kommer. Det har ikke vært noe møte i arbeidsutvalget.

PRO velges på første konstituerende MR-møte.

Info: Kort informasjon fra skolekomiteen:

Komiteen hadde møte den 4.12. etter messen. Det jobbes med å utarbeide et oppstartbudsjett som vedlegg til søknaden med frist 1. april 2012. Budsjettet utarbeides ut i fra to modeller, dvs. 45 eller 60 elever og med 1 – 4 skoletrinn. Neste møte blir 8.1.2012 etter messen.

Eventuelt:

Hilde har hatt fått forespørsel fra medlemmer som etterlyser status i skolesaken og som ønsker et fast område på hjemmeside med oppdatert informasjon.
Det er opprettet en facebook side for skolesaken. Beate snakker med Loke Borgesen som er ansvarlig for informasjonsflyten i saken.

Møteplan for vårsemesteret 2012: 17.1., 13.3, og 15.5. etter messen kl 18:00.
Konstituerende MR-møte blir den 21.8. Valget må være avsluttet innen juni da det på dette møtet skal velges representanter til Pastoralrådet.

Neste møte blir tirsdag den 17. januar etter messen kl 18:00
Hilde er bortreist og Egil har sagt seg villig til å skrive referat

Husk, saker som ønskes behandlet må meddeles Beate Dannevig senest en uke før møtet
Til oversikt


Sist oppdatert 12.12.2011 av webmaster