>> ref. 13.03.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent.

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 13.03.12

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Kjell Maudal, Jovita Quebec, Sigurd H. Jensen, Egil Olaussen, Barbara Witczak, Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Carl E. Thieleman, Jerzy E. Derendal, Le Thi Thu Thao, Paul Bungaroo, Stefan Bolin Backmann, Mau Van Le
Gjest: Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas (deler av møtet)
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18.30 etter messe kl 18.00

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling/agenda godkjent

2. Godkjenning av referat fra MR møtet den 24.01.12
Referat godkjent

3. Besøk av Martha R. Skretteberg, generalsekretær i Caritas
Generalsekretæren ga en fyldig presentasjon av det som Caritas har hovedfokus på idag, blant annet:
• Utenriks:
Økonomi er en stor utfordring for Caritas etter at UD gjorde kutt i økonomisk støtte. Utvikling og bistand støttes, ikke nødhjelp. Caritas er i dialog med UD vedrørende bevilgninger, og med Norad for å reforhandle eksisterende avtale
• Innenriks:
Infosenter for arbeidsinnvandrere i Oslo er vellykket. Bergen og Trondheim vurder oppstart.
• Caritas har sammen med Tromsø Stift opprettet en arbeidsgruppe. Målsetningen er å ut finne ut hvordan man best kan støtte menighetene lokalt
• Caritas inviterer alle katolikker til møte den 12.4. kl 18:30 i Mariagården, Oslo. Caritas strategi skal presenteres

Menigheten fortalte generalsekretæren at den lokale Caritas-gruppen har startet opp med to tiltak:
• Åpnet Caritaskontor en kveld i uka for råd og veiledning
• Egil Olaussen har startet norskundervisning for katolske utlendinger

4. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• I perioden 22.3. – 25.3. blir det retrett for polakker
• Til konfirmasjon den 6. mai er det 36 ungdommer
• Til 1. kommunion den 3. juni er det 43 barn
• Mottat forespørsel om økonomisk støtte fra Drammen og Omegn livssynsforum (Gjestebud)
• Vietnamesisk gruppe vasker menighetssalen i april, juni, august, oktober og desember
• Filippinsk gruppe i mai, juli, september og november
• Minner om at alle brukere av menighetssalen, også de som er ansvarlig for kirkekaffe, må påse at i tilegg til å gjøre rent må den som går sist fjerne søppelet, også fra toaletter
• Ansvarlige kantorer for korene i kirken er Marthe og Henrik Gautneb
• Pater Janusz skal ha ferie fra 7. 5. til 1.6.

5. Status – skolekomiteens arbeid med etablering av katolsk skole
• Søknad er sendt Utdanningsdirektoratet
• Status i skolesaken henger på tavla i våpenhuset
• Neste møte i skolekomiteen blir 25.3. etter høymessen. Strategi for innsamling skal presenteres. Loke Borgersen må inviteres da han er innsamlingsansvarlig.

6. Forslag om veiledning om samliv og seksualspørsmål (vedlegg Unni)
Menighetsrådet foreslår at det arrangeres i regi av Katolsk forum og med Søster Hildegard fra Lunden kloster som foredragsholder. Egil Olaussen er ansvarlig

7. Spørsmål knyttet til påsken.
• Samarbeid med Bragenes kirke palmesøndag som vanlig?
• Økumenisk samarbeid med Bragenes kirke
• Høymesse med palmevelsignelse og prosjesjon gjennom Drammen sentrum til Bragenes kirke
• Martha og Henrik Gautneb koordinerer sanger
• Nattverdsliturgien i St. Laurentius kirke
• 1. påskedag serveres påskemat i menighetssalen etter høymessen. Henrik Gautneb er ansvarlig

Eventuelt:
Menighetsbladet:
Media- og kommunikasjonslinja ved Åssiden videregående skole gjør ferdig layout og leverer til Mang for trykking.

Neste møte er tirsdag den 5.juni etter messen. Dette er etter valg er gjennomført og de nyvalgte innkalles til møtet

Kongsberg, 16.03.2012
Hilde Schlaupitz (referent)
 Til oversikt


Sist oppdatert 09.06.2012 av webmaster