>> ref. 05.06.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 05.06.12

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Kjell Maudal, Jovita Quebec, Egil Olaussen, Barbara Witczak og Sanchut Anandan (deler av møtet), Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Sigurd H. Jensen, Carl E. Thieleman, Jerzy E. Derendal, Le Thi Thu Thao, Paul Bungaroo, Stefan Bolin Backmann, Mau Van Le
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18.30 etter messe kl 18.00 til ca. kl 21:00

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling/agenda godkjent etter en tilføyelse under punkt eventuelt

2. Godkjenning av referat fra MR møtet den 13.03.12
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• Per 1.6. har menigheten 4673 medlemmer, en økning på 440 siden nyttår
• Bragernes menighet inviterer til 'Forum for ubetalelige verdier'. Det er i regi av den norske kirke og har sin bakgrunn i den serere tids debatt om livssynspolitikk og kommunal forvaltning, samt spørsmålet om søndagsåpne butikker i Drammen by. Forum finner sted 13.9. kl 19:00 – 22:00 i Bragernes kirke menighetslokale. Påmelding innen 24.6. på tel. 32-989100, eller e-post: magelssen@drammen.kirken.no
• Mottat brev fra naboer av kirken. De klager over ulovelig parkerte biler i forbindelse med messer og andre arrangement i St. Laurentius katolske kirke. De vil kontakte kommunen.
Hilde Schlaupitz skriver svarbrev hvor vi sier vi forstår at dette er et problem, og at vi vil oppfordre menigheten til å bruke parkeringshuset i nærheten. Det vil komme oppslag på tavla
• Det blir ministrantleir på Mariaholm i tiden 7. – 10.08.12 for junior- og senior ministranter, pluss deres ledere
• St. Hallvard menighet inviterer menighetssekretærer, kateketer og katekesekoordinatorer til dagskurs 15.6.12 med start kl 09:45. Hovedhensikten med kurset er utveksling av erfaringer, gjennomgang av arkiveringsrutiner, info om orgsys, støtteordninger osv. Påmelding innen 12.6. på telefon 23 30 32 00
• Pave Benedikt har utropt et 'Troens år' i anledning 50-årsjubileet for Det annet vatikankonsil. Nyevangeliseringsåret varer fra 11. oktober 2012 til 24. november 2013. 'Troens år' skal ha fokus på gjenoppdagelsen og revitalisering av den kristne tro. Menighetsrådet oppfordrer det nye menighetsrådet til å bruke temaet/knytte aktiviteter opp rundt dette
• På befaling av paven og biskopen innleder vi den 14.10. 'Troens år' med å fornye våre dåpsløfter
• Den 25.8.2013 blir det Bispevisitas i vår menighet
• Det er ikke avklart hvem som blir ny sogneprest etter at Pater Janusz forlater oss den 1. august. Det synes menighetsrådet er bekymringsfullt
4. Patronatfesten, 19. august
Legio Maria ved Loke Borgersen har kontakta oss og tilbudt hjelp til å arrangere patronatsfesten. Vi takker og gir Legio Maria ansvaret for festen. Beate Dannevig kontakter Loke.

5. Referat fra skolekomiteen 29.04.12 og finansering av innsamlingsaksjonen
• Utgifter ifm innsamlingsmateriell ifm ny innsamlingsaksjon skal ikke tas av innsamlede midler, men belastes menigheten. Innsamlingsleder Loke Borgersen venter på prisoverslag fra Mang.

• Det blir en ansvarlig person i innsamlingsstyret for hver etnisk hovedgruppe i menigheten. Loke har kontakta Marianne Aga vedrørende ansvar for den norske gruppen.

6. Valget er utsatt til hvilken dato? Hvem stiller til gjenvalg?
• Valg skal gjennomføres før sommeren i forbindelse med messene i helgene 16. – 17.6. og 23. – 24.6. Det skal krysses av på medlemslistene.
• Etter høymessen den 24.6. må vi ha et tellekorps på 3 personer
• Konsituerende styremøte blir den 1.7. etter høymessen
• Hilde Schlaupitz sender ut vaktliste som viser hvem er tilstede og når
• Hun gir beskjed til OKB ved biskopens sekretær Iwona Hansen om at valg holdes og når det sist ble avholdt

7. Avskjedskaffe for pater Janusz – dato?
Avskjedskaffe for pater Janusz blir siste søndag i juli, 29.7. etter høymessen (Olsok)

Eventuelt:
Info fra Unni Olaussen – lokalt Caritas kontor
Per idag er ikke behovet tilstede, men mulig det tas opp igjen senere

Orientering norskkurs - Egil Olaussen
Norskkurset ble avsluttet siste torsdag i april. Det startet opp med 95, og av disse fullførte ca 20. Videregående kurs fortsetter til høsten

Neste møte blir den 1.7. etter høymessen. Dette er etter valg er gjennomført og blir et konstituerende styremøte. De nyvalgte innkalles til møtet.


Kongsberg, 11.06.2012
Hilde Schlaupitz (referent)

Til oversikt


Sist oppdatert 12.06.2012 av webmaster