>> ref. 01.07.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: Godkjent .

REFERAT FRA KONSITUERENDE MENIGHETSRÅDSMØTE 01.07.12

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Egil Olaussen, Barbara Witczak, Le Thi Thu Thao, Sigurd H. Jensen, Urszula Andruchow, Iwona Katarzyna Flaten, Loke Borgersen, Conney Balagat, Trond Aaring, Trond A. Jørgensen og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Jovita Quebec, Sanchut Anandan (ferie) Kjell Maudal, Carl E. Thieleman, Jerzy E. Derendal, , Paul Bungaroo, Stefan Bolin Backmann, Mau Van Le og Jochen Olaf Schrank (ikke mottat innkalling per e-post)
Sted/tid: Menighetssalen fra ca kl 12.15 etter høymesse til ca. kl 14.00


SAKSLISTE:

1. Godkjenning av referat fra MR møtet den 05.06.12
Referat godkjent etter en forandring under punkt 5. Utgifter ifm innsamlingsmateriell til bruk under ny innsamlingsaksjon: innsamlingsleder Loke Borgersen vil kontakte Mang for prisoverslag

2. Presentasjon av medlemmene, valg innen nytt menighetsråd
• Sognepresten er menighetsrådets formann
• Urszula Andruchow er ny menighetsrådsleder
• Trond A. Jørgensen er ny sekretær

Faste medlemmer er gitt i henhold til valgets resultat. Nestmoderator og pastoralrådsrepresentanter velges på etablerende møte den 21.08.

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• Per 15.6. har menigheten 4661 medlemmer
• Caritas infosenter i Oslo holder feriestengt fram til 01.08.
• Den 25.8.2013 blir det Bispevisitas i vår menighet
• Det er ikke avklart hvem som blir ny sogneprest etter Pater Janusz
• Lørdagsmesser på polsk kl 19.00 fortsetter

4. Patronatfesten, 19. august
Legio Maria har ansvaret for årets patronatsfest

5. Diverse
• Marianne Aga overta ansvaret for kirkekaffe etter Theresa Jee
• Det blir avskjedskaffe for pater Janusz den 29.07. etter høymessen
• Høstens katekese starter opp den 01.09. kl 10:30
• Kateketisk senter står til disposisjon for kateketer.
• Den 17.11. arrangeres katekeseseminar for kateketer i Akersveien 5. Mer informasjon kommer. Se også www.katekese.no
• Avtroppende menighetsråd anbefaler det nye menighetsråd å fokusere på 'Troens år' og Barne- og undgdomsarbeid


Etablerende styremøte blir den 21.08. etter messen kl 18.00.


Kongsberg, 08.07.2012
Hilde Schlaupitz (referent)

Referat fra konstituerende styremøte den 01.07.2012
Til oversikt


Sist oppdatert 26.08.2012 av webmaster