>> ref. 18.09.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent

Referat fra menighetsrådsmøte


Tilstede:
Pater Janusz Fura sscc
Mang Van Le
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Jochen Olaf Schrank (Medlem, Pastoralråd-medlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent) (delvis tilstede)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem) (delvis tilstede)
Trond Jørgensen (sekretær)

Forfall:
Msgr Francis Xavier Hai (representert ved Pt. Janusz som stedfortreder)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Conney Balagat (Varamedlem)
Jerzy Edward Derendal (kirkelig assistent)
Barbara Witczak (Medlem) (syk)

Dato: 18.09.12
Tid: 18:40 – 21:30
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:

15.12  Mang Van Le orienterte om menighetsbladet.
Han har sagt ja til å ha ansvaret for St. Laurentius Budstikke. Dette betinger imidlertid at bladet kan fungere som et rent informativt medium og at det legges til rette for at utseende og innhold kan forbedres i forhold til i dag. Dette betyr blant annet at bladet må få et mer «katolsk» utseende.

Videre betyr det at man må få i gang en redaksjon med faste arbeidsrutiner. Trond Aaring er villig til å bistå med lettere redaksjonelt arbeide, og Marta Gautneb ble foreslått som kandidat. Det er åpent for, og ønskelig at menighetsmedlemmer kan bidra med innhold til neste nummer, og menigheten vil bli informert om dette. Innleveringsfrist for materiale til neste utgave er 31. oktober.

Mang mener at grafisk designer bør få skriftlig tilbud/forespørsel fra oss for et mer bindende samarbeide mht tidsfrister osv. Mang gjør dette. Han tar kontakt med sogneprest dersom det blir diskusjon om pris e.l.

08.12  Renhold av kirken og rundt kirken.
Urszula har funnet en person som er villig til å gjøre utvendige vedlikehold, slikt som klipping av plen og hekk, samling av løv, rensing av takrenner og snømåking.

Pt. Janusz oppfordrer til at personer som arbeider for kirken må få anledning til f.eks. å parkere fritt på eiendommen uten å bli «jaget vekk» - de må ikke hindres i sitt arbeide. Videre er det tre jenter som vil gjøre hovedrengjøring i kirken hovedsaklig en gang pr måned, men ellers etter behov. Det ble påpekt at støvsuging bør skje hver uke.

Videre er det bestemt at det blir hovedrengjøring av menighetssalen fire ganger pr år; september med filippinsk gruppe, desember med polsk, mars med vietnamesisk og juni med norsk og andre nasjonaliteter.


16.12  Deling av menighetssalen.
Vi har fått inn to forslag om deling:
1) «Enkel løsning» med glass øverst og fire dører under. Har ikke fått pris ennå.
2) «Fin løsning» med foldedører. Dette er forventet å koste ca 35.000,-.
Pt. Janusz mener avgjørelsen bør vente til Pt. Johannes er på plass, slik det også ble bestemt på forrige møte.06.12 Katekese.
Det har blant noen kateketer vært uklarhet om Urszula’s mandat som leder for katekesen. Pt. Janusz hevder at delegeringen var gyldig foretatt ved forrige menighetsrådsmøte og at dette gjelder fram til 1. November. Msgr Francis Xavier Hai og Pt. Johannes Hung er begge godt kjent med vedtaket, og bekrefter dets gyldighet.
Videre ble det foreslått å dele barna inn i en gruppe for ”de minste”, to grupper med 2-3 klasse (1. kommunion norsk og polsk), en gruppe med 3-4 klasse, en gruppe med 5-6 klasse, en gruppe med 7-8 klasse og en gruppe med 9 klasse (konfirmasjon). I samme møte ble det også poengtert at man bør følge retningslinjene fra OKB angående læreplan i de forskjellige klassetrinn.

11.12 Troens år.
Loke presenterte forslag til aktiviteter som blant annet går på lesing av katekismen, mer synlighet i nærmiljøet osv. Det ble bestemt at vi skal ha et banner klart til åpningen 14. oktober. Sachuth skaffer et slikt. Loke skal informere litt om «troens år» etter messen den 14. oktober.
Trond J foreslår at vi bør oppruste biblioteket med katolsk litteratur, siden dette er mangelvare i Norge. Iwona foreslår å lage samlinger for bl.a. barna slik at vi kan «bygge broer» mellom forskjellige nasjonaliteter i menigheten. Forslagene blir tatt opp på neste MR-møte hvor dette blir et hovedemne.

17.12 Økonomiutvalg
Sachuth og Kjell er villige til å være med.

18.12 Ordets Liturgi + info om organist
I henhold til referat fra forrige møte, venter vi med dette til Pt. Johannes er på plass.
Henrik har «bestilt» organisten 23. september og 28. oktober.

19.12 Hvordan skal vi markere ankomst av den nye sognepresten?
Han kommer 4. november. Urszula og Sachuth kan holde en liten tale og evt gi blomster og vin. Urszula avtaler med Filippinsk gruppe og Vietnamesisk gruppe om opplegg.

20.12 Neste møte
Urszula sjekker med Pt. Johannes når han kan møte i november.

21.12 Referatet fra 21.08.2012 ble godkjent.

Drammen 18.09.12
Trond Jørgensen
(sekretær)

Til oversikt


Sist oppdatert 12.10.2012 av webmaster