>> ref. 04.12.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: Godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Jochen Olaf Schrank (Medlem, Pastoralråd-medlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent) (delvis tilstede)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem) (delvis tilstede)
Trond Olav Aaring (Varamedlem) (delvis tilstede)
Trond Jørgensen (sekretær)
Forfall:
Jerzy Edward Derendal (kirkelig assistent)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Conney Balagat (Varamedlem)
Barbara Witczak (Medlem)


Dato: 04.12.12
Tid: 18:40 – 21:00
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:

* Godkjenning av agenda.
Det ble lagt til nytt punkt om katolsk skole.

* Godkjenning av referat fra 06.11.2012.
Dette ble godkjent med tilføying i sak 11.12 3 om at mariaprosesjon er bestemt at skal gjennomføres i løpet av «troens år».

25.12 Julen 2012.
Kalenderen med messetider for julen ble gjennomgått av Pt. Johannes.
Vi trenger organist og kantor i julen. Kjell ordner med ansvarlig for orgel i julen.
Vi skal ha kirkekaffe kun på søndager.
Polsk gruppe har ansvaret for å ordne med julekrybbe-dekorasjon og Vietnamesisk gruppe har ansvar for å pynte juletrær i kirkerommet og i menighetssalen. Henrik har ansvar for «musikalsk kalender» for neste år.


26.12 Hellige tre kongers fest.
Dette blir avholdt Søndag 06.01.2013 etter høymesse.
Maria-legionen og MR er ansvarlige for servering, dekking, rydding, mat, kaker og lotteri.
Alle i MR skal ta med en kake og en gevinst til lotteriet hver denne dagen.
Det skal være gratis inngang for alle, men det skal selges mat, kaffe og lodd.
Sachuth kjøper godteposer til barna og Iwona tar ansvar for underholdning inkludert tre hellige konger teater.


27.12 Inventar i kirken.

a) Det er ønske om nye stoler til prezbiterium. Det ble besluttet at Urszula tar bilder av alter-rom og sakristi og får tilbud fra Polske leverandører av stoler.

b) Det er reist spørsmål om Jesus-bildet bakerst i kirkerommet skal flyttes til over Maria-figuren. Det var delte meninger dette og ingen konklusjon.

c) Det er ønske om å anskaffe et låsbart skap med glassdører til menighetssalen for oppbevaring av religiøse artikler og bøker for salg. Det var enighet om å kjøpe et eike-skap for dette. Urszula undersøker for å finne noe som kan passe inn.


28.12 Orientering fra Pastoralrådet ble utsatt til neste møte.

11.12 Troens år. Følgende punkter ble behandlet:

2. Patronatfester for de andre Norske menighetene. Det ble besluttet at vi ber for menighetene på den Søndagen som er nærmes deres patronatfestdag. Loke skriver en felles bønn som skal brukes.

3. Mariaprosesjon. Det er enighet om at dette må planlegges godt for å få med mange og at det skal bli en god markering. Det er enighet om å gjennomføre dette i Mai og at vi venter til våren med å planlegge detaljene.

6. Lese katekismen. Vi skal fortsette å oppfordre medlemmer til å lese katekismen og kompendiet og bruke OKB sine «app’er» for smarttelefoner. Vi skal opprette en arbeidsgruppe for dette i Januar. Vi skal forøvrig kjøpe inn katekismer for videresalg i Januar.


Andre saker.

29.12 Time to pray.
Mange kom til bønn da dette ble avholdt 30.11.2012, men nesten ingen som kom på temakveld. Det ble besluttet at vi likevel skal fortsette med dette, men at vi til neste gang informerer alle nasjonale grupper med kunngjøringer og flygeblader. Det foreslåtte tidspunkt for neste gang er Fredag 18.01.2013 etter messe 18:00. Jochen vil lage flygeblader for utdeling og Trond J vil oppdatere WEB-siden når dato og opplegg er bekreftet.

30.12 Katolsk skole - kunstutstilling.
Det ble foreslått å avholde en kunstutstilling av Maria Mater for å selge bilder til inntekt for skole.
MR besluttet at Iwona eventuelt oppretter en komite for å planlegge og gjennomføre dette.

08.12 Hovedrengjøring ved nasjonale grupper.
Det ble presisert at hovedrengjøringen skal utføres en gang hvert kvartal.

* Neste møte berammes til 08.01.2013 etter messe kl 18:00Drammen 04.12.2012
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 16.12.2012 av webmaster