>> ref. 12.02.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent) (delvis tilstede)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Trond Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (Varamedlem)
Barbara Witczak (Medlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Forfall:
Jochen Olaf Schrank (Medlem, Pastoralråd-medlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Jerzy Edward Derendal (kirkelig assistent)


Dato: 12.02.2013
Tid: 18:40 – 20:30
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:

* Møtereferat fra 04.12.2012 ble godkjent.

28.12 Orientering fra Pastoralrådet.
Jochen er av helsemessige grunner fritatt fra menighetsrådet og pastoralrådet.
Loke vil som varamedlem orientere fra pastoralrådet på neste møte.

11.12.2 Patronatfester for norske menigheter.
Forslag til bønn ble lagt fram. Denne ble godkjent med noen justeringer.
Komplett tekst for lesning lages og legges fram til lektor på messen den 16.03.2013.

01.13 Feiring av palmesøndag.
Pt. Johannes ønsker møte med Bragernes menighet der han også vil foreslå katolske salmer for bruk i prosesjonen.
Videre skal det være forsangere som bruker høyttaler slik at alle kan høre. Kjell undersøker om megafonen vår fungerer. Kor og sangere bør forberede sanger. Dette skal ivaretas av polsk og filippinsk gruppe.
Pt. Johannes har bestilt 200 palmer for bruk i prosesjon. Conney sørger for salg av disse for 20,- .
Vi skal bære St Laurentius-fane. Loke sjekker hvor man kan kjøpe bandolær til denne.

02.13 Øvrig påskefeiring.
Det bør vaskes ekstra i kirken i Påsken. Pt. Johannes vil finne betalt vaskehjelp som kan gjøre rent i Påsken (og som eventuelt også kan vaske ekstra i Julen).
Grazyna skal kjøpe ekstra blomster i Påsken.
Vietnamesisk gruppe sørger for Jesu grav-dekorasjonen. Kjell følger opp dette med dem førstkommende Søndag.
Urszula skal spørre polsk organisk om hjelp til å «spille inn» påskesanger på orgelet.
Skjærtorsdag skal vi innføre tradisjonen med å vaske føtter. Menighetsrådet skal delta i dette.
Det blir korsveiandakt hver Fredag i fastetiden. Vi skal bruke teksten fra hefte vi har liggende.
Noen av «stasjonsbildene» stemmer ikke med standard korsvei-stasjoner. Vi skal derfor bestille en kunstner som kan male om disse slik at de stemmer.

03.13 Solisten under høymessene bør bruke mikrofon. Denne bør være fast montert. Kjell vil sjekke om vi kan bruke det utstyret vi har.

04.13 Vi trenger «visevannkaster» (ikke kost). Uszula finner pris og leverandør.

05.13 Uroligheter under messene.
Det har utviklet seg til å bli mye uroligheter fra barn, spesielt under fromessene. Alle er velkommen, men det er viktig at de voksne passer på at sine egne barn ikke løper fritt omkring slik at det blir forstyrrende eller uverdig.
Det ble bestemt at kirketjenerne skal veilede og rettlede der det er passende og mulig.

30.12 Kunstutstilling til inntekt for katolsk skole.
Det er aktuelt å stille ut 30 bilder av Maria Matych og det er også mulig at Waldemar Bizon kan stille med 10 bilder.

11.12.3 Mariaprosesjon.
Dette blir trolig gjennomført Lørdag 11 Mai. Vi bruker statuen vi har i kirkerommet. Det må tegnes rute og sendes søknad. Loke bekrefter om dagen passer med hensyn til andre aktiviteter på torget. Kjell sender søknad til Politiet nå dato er bekreftet.

27.12 Inventar til kirken.
Vi har fått tilbud om møbler til sakristi. Det har vært en på befaring for design av stoler. Denne saken går sin gang.

11.12.8 Kirkens bibliotek
Skap for oppbevaring av bøker og artikler for salg skal bestilles etter godkjenning av prest. Vi regner med at dette er på plass før sommeren. Ordningen med «bokpakke» fra St. Olav er avviklet, så bøker må bestilles enkeltvis eller etter behov.


Diverse informasjon som kom fram under møtet:

Parkering.
Det er forbudt å parkere på platået ved trappen under messer.

Økumenikk.
Kvinnenes internasjonale bønnedag er den 01.03.2013 i Filadelfia.

Neste møte berammes til 12.03.2013 kl etter messen kl 18:00.


Drammen 12.02.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 21.02.2013 av webmaster