>> ref. 21.06.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Trond Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (Varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Forfall:
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Barbara Witczak (Medlem)

Dato: 21.06.2013
Tid: 18:30 – 20:50
Sted: Menighetssalen


Følgende saker ble behandlet:

* Godkjenning av agenda.
Denne ble godkjent

* Godkjenning av referat fra MR-møte 10.06.2013.
Dette ble godkjent.

07.13 Katolsk skole
Menighetsrådet gikk gjennom skrivet «retningslinjer for forholdet mellom menighetsråd og skolekomite» mottatt fra skolekomiteen.
Punktene ble gjennomgått og kommentert i skriv tilbake til skolekomiteen. De i skolekomiteen som har stilt sine plasser til rådighet må svare innen 7 dager fra mottatt skriv om de vil fortsette i sine verv.

12.13 Patronatfest – forberedelser
Datoen for menighetens patronatfest er 10.08.2013. På grunn av ferieavvikling flyttes festen til 18.08.2013. Menighetsrådet er ansvarlig for festen.
Filippinsk og Vietnamesisk sangkor deltar i messen.
Alle i menighetsråd tar med kake.
Conney og Thao koordinerer innkjøp av mat. Menigheten betaler utgifter i forbindelse med dette..
MR stiller opp med forberedelse og opprydding/oppvask.
Nasjonale grupper tar med mat.
Det blir loddsalg med gevinster. Menighetsrådsmedlemmer tar med premier.

11.13 Bibliotek – litteraturliste/budsjett
Liste med forslag til innkjøp av litteratur ble gjennomgått.
Vedtak: Innkjøp kan settes i gang i henhold til denne.
Videre ble det etterspurt litteratur på Norsk og litteratur for barn.
Dette vil bli lagt til grunn for neste runde med innkjøp.


* Korrespondanse inn/ut ved sogneprest
Pt. Johannes har mottatt brev fra sogneprest i Sigdal om invitasjon til menigheten om marsj til Mariastatue 30.06 kl 09:00. Pt Johannes har svart på dette og sagt at han skal orientere menigheten om dette. Det ble påpekt at dette var lagt til et uheldig tidspunkt.

Eventuelt.

* Forslag til nye medlemmer i skolekomiteen.
Det har kommet inn forslag om to kandidater til medlemskap i skolekomiteen. Menighetsrådet setter stor pris på dette, og vil gå videre med saken i samarbeide med skolekomiteen. Derfor vil saken bli behandlet så snart skolekomiteen er intakt.

* «Dinner for a cause»
Loke og Conney har sagt seg villige til å arrangere et arrangement til inntekt for skoleprosjektet. Dette går ut på å selge billetter til en tilstelning med mat og underholdning arrangert med tanke på å profilere og støtte økonomisk menighetens skoleprosjekt.
Vedtak: Menighetsrådet gir full støtte til å gå videre med dette.

* Vedlikehold av kirken
Trond Aaring påtar seg å reparere gjerdet utenfor kirken i løpet av sommeren.

* Vaffeljern
Vi trenger vaffeljern til kjøkkenet. Urszula påtar seg å kjøpe inn dette.

* Neste møte.
Neste menighetsrådsmøte er berammet til 13.08.2013 kl 18:00 uten messe.Drammen 21.06.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)


Til oversikt


Sist oppdatert 08.07.2013 av webmaster