>> ref. 13.08.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .


Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Trond Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (Varamedlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Forfall:
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Barbara Witczak (Medlem)

Dato: 13.08.2013
Tid: 18:30 – 19:45
Sted: Menighetssalen


Følgende saker ble behandlet:


* Godkjenning av agenda.
Denne ble godkjent.

* Godkjenning av referat fra MR-møte 21.06.2013.
Dette ble godkjent.

12.13 Patronatfest - forberedelser
Filippinsk gruppe tar med nudler, Vietnamesisk gruppe tar med vårruller og Sachuth tar med ris.
Alle i MR tar med kake og gevinst og møter opp kl 10:00.

13.13 Bispevisitas
Programmet ser foreløpig ut som følger:
09:45: Møte med menighetsråd og andre grupper i menigheten (tidspunkt er korrigert etter møtet).
11:00: Pontifikalmesse med kirkekaffe.
13:30: Møte med kateketer, komiteer og andre grupper og foreninger (korrigert etter møtet).
15:00: Middag.

07.13 Katolsk skole
Vedtak: Det var flertall for at gammel skolekomite skal løses opp og at Egil som leder, sammen med sogneprest/menighetsråd finner aktuelle personer og setter sammen ny skolekomite. Sachuth inngår som medlem i ny skolekomite.
Det er spesielt ønske om å finne personer med kompetanse innen byggteknikk, administrasjon og finans.

11.13 Bibliotek - status
Bøkene fra tidligere godkjent innkjøpsliste er bestilt, ankommet, registrert, stemplet og satt i biblioteket.
Vedtak: Det skal lages ny liste med forslag til norske bøker og bøker for barn.

14.13 Varmekabler i kirketrappa
Vedtak: Dette utsettes inntil videre.

15.13 Elektronisk menighetsblad
Store mengder blader kommer i retur blant annet pga feiladressering. Dette fører til mye ekstraarbeid og unødvendige kostnader. Derfor burde man ha en ordning med elektronisk distribusjon.
Vedtak: Juleutgaven skal inneholde tilbud om registrering av dem som ønsker å fortsatt motta menighetsbladet i papirformat. Trond Aaring skriver notat om dette til redaktør.


   Eventuelt, korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær

* Mail fra OKB: Søknadsfrist til Bonifatiuswerk og Diasporakommisariatet for støtte til innkjøp av ting til kirken for 2014 utgår 30.08.2013. Av aktuelle innkjøp, ble nevnt nytt høyttaleranlegg og eventuelt projektor som supplement til salmebøker. Det skal sjekkes diverse løsninger for dette som skal diskuteres på neste menighetsrådsmøte.

* Det er oppstått skade på taket. Takstmann antar at dette koster ca 8.000, mens egenandel vil være ca 15.000. Kjell Ivar innhenter anbud for jobben.

* Pt. Johannes har funnet enkelt og godt egnet lydutstyr for prosesjoner og lignende.

* Høyttaleranlegg til kirken: St. Olav menighet har fått et godt lydanlegg som vi ønsker å vurdere å kjøpe maken til.

* Pt. Johannes savner klokke som kan ringe inn til messer.

* Biskopen sier at Pt. Stanislaw bør kunne bo i Drammen og ber oss om å søke leilighet til ham i nærheten av Kirken. OKB finansierer dette og står som eier av leiligheten.


* Neste møte.
Dette blir tirsdag 10.09.2013 kl 18:00 uten messe.


Drammen 13.08.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 21.08.2013 av webmaster