>> ref. 22.10.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Trond Jørgensen (sekretær)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Conney Balagat (Varamedlem)
Carl-Erik Thielemann (medlem)
Forfall:
Pt. Stanislaw
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem) delvis tilstede
Egil Olaussen (leder skolekomite)


Dato: 22.10.2013
Tid: 18:40 – 20:15
Sted: Menighetssalen


Følgende saker ble behandlet:

* Godkjenning av agenda.
Denne ble godkjent.

* Godkjenning av referat fra MR-møte 10.09.2013.
Dette ble godkjent.

07.13 Katolsk skole – status.
Egil arbeider med komite og skole og vil presentere en oppdatering på neste møte.

16.13 Bil for kapellan.
Pt Stanislaw skal etter hvert feire messer på Kongsberg, og vil spesielt i den sammenheng trenge bil. Bil er bestilt.

22.13 Byggeprosjekt for bolig til Kapellan – status
Det er ønske om å bygge på en ekstra etasje på vårt menighetsbygg. Eksisterende prestebolig endres til kontorer og gjesterom, mens den nye etasjen blir prestebolig til Sogneprest og Kapellan.
Kommunen har sagt at det ikke er noen åpenbare hinder for prosjektet, og at vi kan gå videre med søknad om bygging. Arkitekten for kirkebygget vil bli kontaktet for å sikre at påbyggingen blir helhetlig og i tråd med eksisterende bygningsmasse.

24.13 Nøkler til menighetssalen/Kirken
Det har kommet forespørsel fra organist og Marialegionen om nøkkel til menighetslokalet. Dette kan de få ved å henvende seg til Sognepresten.

23.13 Bokhyller til bibliotek
Det ble besluttet å ta i bruk bokhyller som står ubrukt i gangen inn til presteboligen. Disse flyttes til biblioteket og klargjøres for bøker. Dette gjøres i forbindelse med at Polsk gruppe har «storrengjøring».

11.13 Bibliotek – godkjenning av innkjøpsliste
Listen ble godkjent, med tillegg av boken «Livgivende tegn».

* Eventuelt, korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær

• På grunn av endringer i antallet faste medlemmer i MR, får varamedlemmer status «faste medlemmer». Av samme grunn blir Loke fast representant for Pastoralrådet og Carl-Erik blir vararepresentant. Trond J oppdaterer kontaklister, websider og OKB.

• Det har forekommet flere ganger at dører har vært ulåst etter aktiviteter i menighetssalen. De som har ansvar for dette må sørge for at spesielt alle dører og vinduer ut mot gårdsplassen er låst, at lyset er slukket og at alt er i henhold til gjeldende instruks.

• Plassen på lageret bør utnyttes bedre slik at man unngår å sette ting på gulvet. Vennligst utnytt hyllene og skapene, f.eks ved også å bruke de øverste hyllene for langtidslagring.

• Altermøblene er nå under produksjon og ankommer før jul.

• Det er kommet inn ønske om kirkekaffe etter 09:30-messe på polsk på søndager en gang i måneden. Det ble besluttet at at hele menigheten samarbeider om dette, slik at ansvarlig gruppe for den aktuelle søndagen forbereder og serverer etter begge messene, slik at det blir «Menighetens utvidede kirkekaffe». Det er for øvrig svært viktig at det under forberedelser og første del av kirkekaffe utvises hensyn til høymesse som pågår.

• Angående forslag om storskjerm i Kirken: Et slikt prosjekt vil få store konsekvenser for estetikk og praktisk drifting, og må utredes grundig.

• Noen ganger har filippinere ikke hatt tilgang til menighetssalen etter messe på lørdager pga av utleie til selskaper eller andre aktiviteter. Dette må skjerpes, og prioriteringene må følges.

• Utsalget av bøker og religiøse artikler i menighetssalen er ikke alltid bemannet, men de som ønsker å kjøpe kan henvende seg til Sognepresten som alltid er tilstede. Melding om dette vil bli satt opp.

• Vi bør ha en markering av avslutningen av «troens år» ( 24.11.2013). Dette blir fulgt opp på neste møte.

• Neste møte.
Er bestem til 11.11.2013 kl 18:30 uten messe.


Drammen 22.10.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 15.09.2013 av webmaster