>> ref. 21.08.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 21.AUGUST 2007

Tilstede: Pater Janusz, Helga Ingvaldsen, Sigurd H.Jensen, Carl Erik Thielemann, Kjell Ivar Maudal, Jovita Quebec og Teresa Treffen (referent)
Forfall: Mau Van Le og Khiem Nguyen
Av inviterte kateketer har møtt opp: Theresa Jee, Mang Van Le og Grazyna Tywoniuk
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.45 – 21.15

Agenda /møteinnkalling godkjent.

Referat av 12.juni 2007 godkjent.

Sak 2007-01 Katekese i vår menighet- oppfølging med kateketene.
Carl Erik har gjort resume fra siste møte med kateketer den 130307.
Theresa Jee refererte fra møte i Barneutvalget i Oslo den 240607.
Hun presenterte ” B-tween” samtalespill for 10-13/14 åringer som kan brukes i katekeseundervisningen. Det er spill som kan være et hjelpemiddel til gode samtaler om viktige emner som opptar denne aldersgruppen.
Det er foreslått en ” Ressursdag” i menigheter. Barna og ungdom samles en lørdag fra kl.10 til 18. Det skal serveres mat. Samlingen avsluttes på søndag med messe. Det er NUKs arrangement og de sender sine ledere.
”Ressursdag” i vår menighet foreslås til lørdag den 17.november med avslutningsmesse på søndag den 18.november. Det er ikke overnatting fra lørdag til søndag.
Vedr.katekese i vår menighet. Theresa og Mang vil ha undervisning i sine klasser en gang i måneden.Det blir en lang dag fra kl.10.30 til 15.00 med servering av mat. Grazyna Tywoniuk med I Kommunions barna skal ha undervisning to ganger i måneden. Theresa har foreslått at alle barna som er på katekeseundervisningen den 3.november skal gå på kirkegården og tenne lys på graver. Der ligger bl.a. vår katolske sogneprest, pater Swietlik.
Det er et ønske at slik tur skal være en tradisjon i forbindelse med Alle Helgens og Alle Sjelersdag.
Grazyna understreket at det er også foreldrenes plikt å følge opp sine barn som går til undervisning. De skal bl.a. sjekke lekser som barna har fått og skal forsikre seg at barna forstår det som ble snakket om i katekesen.
Dette har særlig betydning i tilfeller der barna har flyttet til Norge, forstår litt dårlig norsk og forbereder seg til I Kommunion.
Theresa og Mang ser på katekesen som en utfordring med stadig nye polske elever på alle trinsnivå med for få norske kunnskaper.
Helga Ingvaldsen er villig til å være støttespiller i katekeseundervisning ,der det er behov.
Presten understreket at foreldrene er barnas forbilder og det er viktig at de ber sammen med sine barn kveldsbønn.
Det kom forslag om en felles tur fra katekesen til St.Halvard brønn i Lier eller til Blåfarveverket.
Tuan Ba Mai vil bli bedt om å oppdatere våre nettsider med info om de viktigste ting som skjer i vår menighet.
Undervisningsdatoer for barn og konfirmanter ligger der allerede. (drammen.katolsk.no)
Det ble vedtatt at betaling for katekeseundervisning koster 200 kr. per år for ett barn og 350 kr. for to eller flere barn.

Det blir følgende dato for katekeseundervisning for barn:
1/9-07, 15/9-07, 6/10-07, 20/10-07 (kun klassen til Grazyna Tywoniuk),
3/11 –07, 17/11-07 (Ressursdag fra kl.10-18 for alle trinn),
1/12-07 og 15/12-07 (kun klassen til Grazyna).
16/12-07 Juleavslutning for alle trinn med mat og underholdning.

Konfirmanter får hvert år tilbud om Påskeleir fra NUK. Det er absolutt noe å anbefale, da det kan være livsopplevelse for dem. Det ble allerede mottatt veldig gode tilbakemeldinger fra fjorårets deltakere fra vår menighet.

Katekeseundervisning starter på lørdag 010907, kl.10.30. Carl Erik Thielemann (fungerende formann i MR) skal ha et informasjonsmøte med foreldre til katekesebarna. Han skal snakke bl.a. om menigheten vår, Menighetsrådet, Pastoralrådet, om katekesen og viktigheten at foreldre støtter sine barn i tro slik at barna kan være i stand til å forsvare den troen. Det skal understrekes at katekesen er ikke et oppbevaringssted for barn.
Han skal lufte forslag om diskusjonstema for foreldre som venter på sine barn som har undervisning.

Kateketene forlot møte og MR har gått videre til sakslista.

Skriv inn og ut.
- Brev med meddelelser fra OKB.
- Brev fra Kari Kirkeby om ”Fortelling om My” og andre arrangementer i hennes regi.
- Opprop til Stortinget vedr. ekteskap. Navnet ekteskap skal fortsatt brukes for å definere samliv mellom en mann og en kvinne og at andre alternative samlivsformer må reguleres innenfor andre lovverk enn ekteskapsloven.
- Mikael Burgiel som døde 150507 testamenterte 10.000 kr. til vår kirke.
- Takkebrev til pater Janusz for hjelpen ved forberedelsen til bryllupet mellom en katolikk og en buddist.
- Kort med hilsener fra vår menighet til Biskop John Willem Gran som feirer 50 års jubileum for sin prestevigsel.
- Kort med hilsener til Biskop Bernt Eidsvig i anledning hans 25 års jubileum for prestevigsel.
Messen for begge jubilanter vil bli hold i vår menighet 02.09.2007.
- Konfirmasjonsdag i vår menighet vil bli 04.05.2008, kl.11.
- Fra 24 til og med 29.september er pater Janusz sammen med prester fra Den Norske Kirken i Drammen på studietur i Tyrkia.

Sak 2007-08 Patronatfesten 26.08.07.
Vi serverer kylling, grønnsakssalat, nudlerett istedefor for potetsalat, pølser, kaffe, te, saft og kjeks. Det vil ikke bli brukt papptallerkener og plastbestikk som planlagt på forrige møte. Filippinsk gruppe lager nudlerett, salat og hjelper til med oppvasken.
Jovita ordner med innkjøp, bl.a. grønnsaker til salat, 3 kg pølser og 20 kyllinger som skal porsjonere sammen med Teresa.
Conny er ansvarlig for underholdning. Jovita leder lek for barna.
MR medlemmer møter opp på søndag kl.9.30.

Sak 2007-06 Valg til nytt MR i vår menighet.
Valget avholdes 8 og 9. september og 15 og 16.september 2007. Det skal velges 3 nye medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomite består av: Sachuth Anandan, Beate Dannevik og Eva Bøhm Rasmussen.

Sak 2007-09 Dagtreff med Biskop Bernt Eidsvig 25.august 2007.
Jovita Quebec og Helga Ingvaldsen representerer vår menighet på møte.

Sak 2007-10 Organist i kirken.
Lorentz Lossius fra Australia, bosatt i Oslo, vil gjerne spille orgel i vår kirke. Han har også lyst til å starte opp barnekor hos oss. Han er utdannet organist og sanger.

Eventuelt
- Det søkes om 75.000 kr. fra Lyche-fondet til glassmaleriene i vår kirke.2 glassmalerier på nordsiden skal monteres i september måned.
- Det ble samlet 4.430,50 kr. på søndag, den 19.august 2007 til flomofrene i Bangladesh og jordselvrammede i Peru.
- Det er behov for en stor oppslagstavle foran kirken som kan monteres på vegen. Prisen vil bli på ca.40.000 kr. Oppdraget ble gitt til Nellstrøm Dekor i Drammen.
- I kirken vår er det vifteanlegg, og ikke klimaanlegg. Det jobbes fortsatt med saken for å rette opp feilen i vifteanlegget.
- Jovita tar med seg kake til neste møte i menighetsrådet.NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 11.SEPTEMBER 2007, KL.18.30.
MESSE KL.18.Til oversikt


Sist oppdatert 21.08.2007 av webmaster