>> ref. 22. juni 2004

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 22.06.04

Tilstede: Kjell Ivar Maudal, pater Janusz, Marianne Aga, Mau Van Le, Juana A. Rye,Teresa 
Treffen(referent)
Forfall: Carl Erik Thielemann, Khiem Nguyen, Eivind Saxlund,Sigurd Henning Jensen
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.40-20.20

Saker fra sakslista:

- Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
- Referat fra møte den 25.05.04 ble godkjent med anmerkning til punkt:Korrespondanse inn/vedrørende fermingen. Presten presiserte at i forbindelse med konfirmasjon i vår kirke ble det aldri gjort restriksjoner angående antall gjester til hver konfirmant. Derfor oppfordret presten til å komme til kirken på lørdag eller fromesse på søndag slik at alle gjester til konfirmantene kan få plass. 
-Korrespondanse:

Ut:

· Brev til Annette Hauge.
· Brev til Samuel Aga.
· Mail til leder i ungdomsgruppen.
· Brev til nasjonale grupper vedr. oppgaver i kirken vil bli sendt senere (MR har foretatt små rettelser).

Inn:
· Brev fra Drammen Kommune om tildeling av 5.640 kr. til barne-og ungdomskatekese i vår menighet.
· Takkebrev fra Caritas vedr. fasteaksjon.
· Brev fra "Safe Con" vedrørende brannvernlederkurs.
· Brev fra Kim Ngan Vu Hang med anmodning om å åpne konto for ministrantlaget.
· Brev fra Peter Collins. Kontrakten vedrørende fasaden er undertegnet. Samlet pris er 14.980 pund. I avdrag/betaling skjer i august måned, II avdrag når alt er på plass.
· Brev fra advokat og skifterett angående testamentarisk gave til vår kirke.

-Siden sist:
· Formann i MR, Kjell Maudal informerte om at det søkes om fritak for moms og toll for orgelfasaden.
· Det ble søkt om å tilbakeføre moms for orgel
· Menigheten sendte gjennom Caritas ekstra kollekt på 1.729 kr. til Sudan (samling av 130604).
· Presten har ferie fra 280604 til 300704. På lørdager og søndager kl. 9.30 vil det bli ordetsgudstjeneste med utdeling av den hellige kommunion med kirkelig assistent Sigurd. Det blir ikke en fast prest til høymesser på søndager.

Sak 2004-06 Førstekommunion 6.juni / Evaluering.
Alt gikk bra. Det var en fin seremoni.

Sak 2004-7 Patronatsfesten 29.august
Forberedelse til festen 28.august, på lørdag etter messen kl.13.00. Alle medlemmer av MR skal delta. Hver medlem av MR skal bringe kake. Formannen skal også be menigheten i kirken om kaker og gaver til utlodning. Han skal også kontakte Theresa Jee og be om bidrag til festen med dansegruppe og filipinsk gruppe med kor. Andre nasjonale grupper oppfordres også til bidrag. Alle medlemmer av MR skal delta i ryddingen etter festen.

Sak 2004-02 Ministrantdrakter (vedlegg fra Marianne)
Etter at lageret ble tømt etter loppemarkedet har Marianne sammen med ministrantleder Kim Ngan, hennes søster Binh og deres mor, fru Vu sett på kofferter med gamle kirketekstiler. To av koffertene innehoder ministrantklær. Det er ganske mange korskjorter, og noen røde og sorte ministrantsoutaner. Korskjortene er noe gulnede og det er tre typer av dem, med forskjellige slags broderier og blonder. Presten sier at noen er 60 år gamle. Det er også spørsmål om det ville være mange nok til et ministrantlag. 
Det ble bestemt at Marianne skal prøve å få vasket en skjorte for å se om gule flekker vil bli borte. Hvis det går greit kan man vaske resten og ta stilling til hvilke drakter som kan brukes eller om man skal sy/kjøpe nye.

-Møteplan 2.halvår 2004
- tirsdag 14.september
- tirsdag 12.oktober
- tirsdag 9. november (Forberede Julefest)
- tirsdag 7.desember (Sette opp møteplan 1.halvår 2005)

-Eventuelt

-forslag fra formann om at det kan gis annonse til DT-BB i rubrikk: ut/religiøse møter vedrørende godstjenester i vår kirke, 
-forslag fra presten til å ha en "åpen dag" i kirken etter messen i løpet av uke,
-presten ble bedt om og har fått fullmakt til å kjøpe en baldakin i Polen,
-Kristilegemefest settes opp på lista med kirkelige arangementer.


Vi møtes på Patronatsfesten 29.august. 

Neste møte er på tirsdag 14.september kl.18.30 . Messe kl.18.00 

Til oversikt


Sist oppdatert 28.06.2004 av webmaster