>> ref. 22.08.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Referat fra menighetsrådsmøte tirsdag 22. august 2006


Tilstede: pater Janusz Fura, Kjell I. Maudal, Carl E. Thielemann, Helga Ingvaldsen, Sigurd Jensen, Khiem Nguyen, Teresa Treffen, Jovita H. Anchuelo og Mau Van Le

Forfall: Juana A. Rye

1. Mang, Theresa og Sachut var invitert til møte for å orientere om underholdning og mat/servering under patronat-festen men meldte dessverre forfall.
Agenda godkjent 
Saker fra referatet MR-møtet 13. juni 2006

2. Pater Janusz Fura hadde følgende merknad: til referatet: Han er på pilgrimsreise og melder forfall til møtet 19. september 2006.

3. Sak 2006/06 Patronat-festen 
- Theresa Jee er arrangør for ca. 1 time underholdning
- Kakebidrag fra menighetsmedlemmer ble anmeldt sist søndag 20. august
- Det er uttrykt et ønske om noe mer varmmat til festen enn bare kaker. Jovita undersøker med andre grupper om dette.
- Marthe Smith synger under messen
- Blomsterdekor i kirken er ikke nødvendig pga. pynting til bryllup dagen før
- MR-medlemmer møter til forberedelse til patronat-festen kl. 13:30 etter lørdagsmessen.

4. Sak 2006/09 Orgelet 
Det er uttrykt misnøye om at Peter Collins ikke ble ferdig med orgelet til patronat-festen. Han har fått en tilakemelding om dette og lover bot og bedring.

5. Referatet fra møtet 13. juni er godkjent.

6. Skriv inn og ut:
- Brannvesenets tilsynsrapport er besvart 21. juni 2006
- E-post fra Theresa om underholdning til patronat-festen (se under referat-saker)
- Takkebrev fra Misjon uten grenser som har mottatt 1720,50 kr fra 1. kommunionsbarna 2006 som samlet inn denne gaven til fattige barn i verden. Pengegaven gikk til et prosjekt på et barnehjem i Moldova. Menighetsrådet ønsker å gi honnør til kommunionsbarna i kommende budstikka.
- Vi har fått 100 000 kr. til ferdigstilling av orgelet fra E. Juuls legat.
- Ingen gave fra Sparebanken 1 foreløpig
- Brev fra St. Eystein skole i Bodø – info til MR-medlemmer
- Takke brev fra Caritas som mottok 5318 kr. fra oss ifm fasteaksjonen 2006
- Invitasjon fra Norsk Misjon i Drammen til seminar 7. september 09 – 15 på Rica Park hotell. Temaet er ”De religiøse minoritetenes situasjon i Midt.Østen”
- Pater Janusz Fura har fått invitasjon til vigsningsmessen i St. Frans i Larvik 7. oktober

7. Spørsmål/ordskifte om lengden i konfirmasjonskatekese, 1 eller 2 år? 
Ingen forslag ble fremmet og konklusjonen er: ingen endringer vedrørende dette foreløpig.

8. Kjell I. Maudal bragte opp tema ”aktiviteter for barn under messefeiring”. 
En god tanke at små barn som uansett ikke har nytte av lesningen og prekenen bør få tilbud om aktiviteter et annet sted under denne delen av messen. Det var et engasjerende ordskifte men med mange sprikende synspunkter. Ingen konklusjon foreløpig. Saken tas opp til diskusjon igjen ved en senere anledning.

9. Det er uttrykt et ønske om å ta i bruk telefonsvarer som informerer publikum som har behov for kontakt med prestekontoret under ferier og ved kortere eller lengre fravær. Det er f.eks. helt unødvendig at sognepresten må besvare henvendelser på sin mobiltelefon under ferier. En telefonsvarer vil kunne gi publikum info om hvor man kan henvende seg (f.eks. ved dødsfall) i tilfeller sognepresten er bortreist i lengre tid. Saken vurderes og avgjøres av sognepresten selv.

Det er også ønskelig med noe mer forutsigbarhet når det gjelder vikarprester under ferier slik at ting som skjer i menigheten under vikartiden kan takles på en god måte.

10. Eventuelt.
Kjell I. Maudal trenger avlastning pga. store saksmengder og ber om at Carl E. Thielemann fungerer som formann i MR frem til slutten av 2006. Carl E. sa seg villig til dette men ber om at Kjell og ham deler på dette ansvaret for å få det til. Kjell Ivar vil fortsatt har anvar for tryptikon, glassmaleriene og orgelet. Ingen spesielle bemerkninger fra menighetsrådet.

Møtet ble hevet med 2 klubbeslag kl 20:30 

Referent Mau Van LeTil oversikt


Sist oppdatert 25.08.2006 av webmaster