>> ref. 25.05.2004

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
3016 Drammen

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET 25. MAI 2004

Tilstede: p. Janusz Fura, Kjell Ivar Maudal (menighetsrådsleder), Mau Van Le, Carl Erik Thielemann, Juana Rye, Sigurd Jensen, Marianne Aga (referent)
Gjester:
Xuan Thanh Phan (vietnamesisk gruppe), Jovita Harani Anchuelo (filippinsk gruppe), Liliana Seland (polsk gruppe), Sachuth Anandan (indisk/tamilsk gruppe), Tuan Ba Mai (webmaster for menighetens hjemmeside)
Fravær:
Khiem Nguyen, Eivind Saxlund, Teresa Treffen, samt kontaktpersonene Theresa Jee (åpent hus) og Trung Huu Le (ungdomsgruppen)

Dagsorden ble godkjent.

Sak 2004-05  Samarbeid med de nasjonale gruppene

a)   Bruk av menighetssalen. Sognepresten informerte om at det ikke skal brukes engangsservise, for da blir det så mye søppel. De som leier salen må ta søppel med seg hjem, og det gjør de, men vi har et problem med kjøkkensøppel fra menighetens egne arrangementer. Det er ennå ikke avgjort hvor eventuelle søppeldunker skal plasseres.

b)   Vask av menighetssalen. Det trengs regelmessig vask. Kjell ønsket at oppgaven kunne gå på omgang mellom gruppene. Gruppelederne vil få tilsendt en liste fra Kjell og Khiem over hva som skal gjøres (dette skal også inkludere noe arbeid ute, for eksempel snømåking, plenklipping og feiing), og de må selv ordne det slik at personer fra deres egen gruppe gjør dette. Marianne foreslo at man kunne spørre ungdomsgruppen om de ville påta seg dette mot betaling, men med den forutsetning at betalingen skulle brukes til ungdomsaktiviteter i menigheten, men dette var det ingen stemning for.

c)   Kirkekaffe resten av året ble bestemt slik:

a.       4. juli:                   Caritasgruppe/norsk gruppe

b.      1. august:              filippinsk gruppe

c.       5. september:        vietnamesisk gruppe

d.      3. oktober:           polsk gruppe

e.       7. november:        indisk/tamilsk gruppe

(de andre søndagene er det Theresa Jee som arrangerer kirkekaffen)

 

d)      Førstekommunion 6. juni. Gruppene må be foreldrene om å ta med en kake, for at det kan bli en fest for hele menigheten.  Se også sak 2004-06.

e)      Kommunikasjon mellom gruppene, menighetsrådet og menigheten må bli bedre. Menigheten har en meget god hjemmeside, men den er ikke oppdatert. Det er viktig at alle som har nyheter, gir beskjed til webmaster Tuan Ba Mai (tbm@ls.no) slik at hjemmesiden kan fungere slik den skal.

 Etter denne saken gikk representantene for de nasjonale gruppene, og menighetsrådet fortsatte med følgende saker:

 Referat fra menighetsrådsmøtet 30.03.04 ble godkjent.

 Korrespondanse inn:

1) Brev fra Samuel Aga om fermingen med ønske om at kirkekaffen den dagen må bli annonsert som åpen for hele menigheten, og at menigheten ikke skal oppfordres til å gå på messe på lørdag istedenfor fermingssøndagen. Kjell sender svar.

2) Brev fra Annette Hauge. Loppemarkedet 14-15. mai innbrakte kr. 12 734,50. Hun ønsker ikke å påta seg ansvar for flere loppemarkeder. Menighetsrådet har full forståelse for dette. Kjell sender svar og takker for arbeidet.

3) Referat fra Caritas årsmøte. Vår menighet var representert av Asker og Bærum.

Korrespondanse ut:

Brev fra Kjell til webmaster Tuan Ba Mai om oppdatering av menighetens hjemmeside.

Siden sist:

Utebenker og bord er malt av Iwona Kowalik-Gran og Gudmund Gran, som også kjøpte malingen.

Sak 2004-06 Førstekommunion 6. juni

Kjell kjøper inn papirduker og det som ellers trengs. Alle møter etter messen kl. 13 lørdag 5. juni for å dekke bord og sette frem servise. Marianne ringer til Iwona (førstekommunions-læreren) og hører om hvem som ordner med blomster. Alle tar med 1-2 kaker. Organist Iain Robertson vil bli takket og få en gave fra menigheten etter messen, han slutter hos oss denne sommeren. Iwona slutter som lærer og dette vil også bli markert. Til bruk neste år vil vi prøve å utarbeide en arbeidsliste over hva som skal gjøres ved slike anledninger.

Eventuelt

Følgende saker ble nevnt og skal settes opp som saker på et senere møte:

1)      Plassering av eventuelle søppeldunker.

2)      Kongsberg. Bør menighetsrådet gjøre noe aktivt her?

Neste møte er tirsdag 22. juni kl. 18.30.  Messe kl. 18.00

Marianne Aga
(referent)
29. mai 2004

Til oversikt


Sist oppdatert 29.05.2004 av webmaster