>> ref. 30. mars 2004

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA  MØTE I MENIGHETSRÅDET  30.03.04

Tilstede:   Kjell Ivar Maudal, pater Janusz, Marianne Aga, Sigurd Henning Jensen, Teresa Treffen
Forfall:     Mau Van Le, Juana A.Rye, Carl Erik Thielemann, Khiem Ngyuen, Eivind Saxlund
Sted:         Menighetslokalet
Tid:           18.30-21.00

Saker fra sakslista:

- Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

- Referat fra møte den 03.02.04 ble godkjent.

- Korrespondanse:

Inn:
·
         Ministrantlaget er godkjent som lokallag av NKU.
·
         Tilbud om et toårig kateketkurs basert på fjernstudier pluss 3 kurshelger i året. Menighetens utgift vil beløpe seg til ca.2.500 kr. pr. år per student.
·
         Oppdatering av menighetens Veb sider.
·
         Halvårsplan for aktiviteter for St.Laurentius ungdommer (bl.a. ungdomsmesse)
·
         Mail fra Theresa Jee vedr. innkjøp av varer til kirken. Formann overtar oppgaven. Det er inngått gunstig innkjøpsavtale med TYBRING GJEDDE og BINDERS. Innkjøpte søpleposer er borte.Forslag om innkøp av skap med lås.
·
         Mail /søknad fra kvinnelig organist fra Slovenia, bosatt i Hokksund om organist jobb.
·         Inf. om organistkurs i Lillestrøm i Bispedømmes regi.
·
         Brev fra OKB v/ kanselist Ulrik Sverdrup Thygeson om at regnskapet og budsjettet er godkjent.
·
         Brev fra NUK om et veldig godt resultat fra fasteaksjon.
·
         Søknad fra Kim Ngan Hoang Vu om pengestøtte på  250 kr.per pers. til 7 stk. junior ministranter som skal delta i NM i ministrering i Moss  23-25.04 d.å.  Godkjent av MR.
·
         Brev fra Caritas Norge vedr. samling på Mariaholm 7-9.05.04
·
         Takk fra "Missio Norge" for menighetens pengestøtte på 2.165 kr. (kollekt av 040104) 

Ut:
·
         Søknad til Sparebanken Øst om pengegaven på 50.000 kr. til orgelformål.
·
         Søknad til Aetat om vaktmester på tiltak.
·
         Søknad til Drammen kommune om støtte til  barne - og  ungdomskatekese. (Fast pris per medlem og aktivitet,ca.4.500 kr. per år)
·
         Forslag fra presten om brev til grupper som bruker menighetslokaler  at hver av dem gjør ren salen 1 gang i måneden.

-Siden sist:
·
         Forespørsel om dåp utenom vanlig messe. Presten får støtte fra MR om at dåp skal finne sted under høymessen.
·
         Glassmalerier i kirken-kunstnerbesøk fra Tyskland.  m 2 koster 8.000 kr.  og det  vil ikke bli aktuelt med utsmykning så lenge kirken har gjeld.
·
         Ikonutstilling i menighetslokaler 15-17.05.04
·
         Palmesøndag, 1 Påskedag- ingen kirkekaffe. 

-Dugnader- ute/inne. Tema utsettes. Saken vil bli tatt opp på et senere tidspunkt.

Sak 2004-04. Ferming 25.04.04

17 konfirmanter, 02 april -vasking av kirke før Påske, renhold utføres av vietnamesisk gruppe.
Hver medlem av MR kommer med 2 kaker. Formann ,Kjell I. Maudal har ansvar for nødvendig innkjøp.
Lørdag 24.04.04 etter messe kl.13.00 samles alle medlemmer av MR til pynting av salen.
På søndag ,etter fermingen hjelper alle medlemmer til med ryddingen.

Sak 2004-02. Ministrantene/ministrantdrakter.

MR har mottatt brev fra Marianne Aga vedr. ministrantdrakter. Hun konstaterer med at i bispedømmet brukes det flere forskjellige typer ministrantdrakter. Det virker slik at de som er mest populære nå det er sorte drakter med hvite korskjorter. Ved innkjøp av drakter er det derimot viktig å tenke på  kvalitetstoff, at draktene skal tåle mye vask, at de bør lukkes med knapper, at de er brannsikre, at det er lett å fjerne stearinflekker og ikke minst at de skal være helt fotside.
Det er stor prisforskjell på draktene avhengig av hvor man kjøper dem fra. Prisen varierer fra 1000 kr. per drakt (tysk,belgisk forhandler) til 2.000 kr. for 40 enkle drakter kjøpt i Polen.
MR venter med avgjørelsen av saken inntil lageret i kirken tømmes og det blir funnet  drakter som ble brukt i den gamle kirken. For tiden brukes hvite drakter etter konfirmanter.

Sak 2004-03. Orgel/orgelpiper.

Det ble mottatt tegning av fasaden til orgelpiper fra Peter Collins i England. Orgelpiper kommer til å koste ca. 383 .000 kr., vil bli bygd i England og fraktet til Norge  med fritak for toll og moms. Fasaden skal være ferdig til Jul 2004.

Eventuelt.
·
         Loppemarked- forslag fra Anette Hauge til fredag og lørdag 14-15. mai. Marianne Aga skal høre m/Anette om det er greit at den er delvis samtidig  med ikonutstillingen som skal være 15-17.05.04.
·
         2-5.05.04 vil det bli overnatting av 40 personer fra polsk sang gruppe fra Maria Kolbe Kloster i Niepokalanow. De skal gi gave-Maria messehagel.
·
         Spørsmål fra filipinsk gruppe ang. filipinsk messe  og etterpå  kirkekaffe på  lørdager. Tidspunktet for messen avklares med presten.

Møte på tirsdag 20.april  er avlyst.

Neste menighetsrådsmøte er tirsdag  25.mai kl.18.30. Messe kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 23.05.2004 av webmaster