Oppstart av Katolsk Tankeforum

Alle har vi hørt at «vi lever tross alt i 2018 – vitenskapen er kommet så langt nå, så hvordan kan man fortsatt tro på Gud?».

En måte å møte slike påstander på, er å undersøke hva som egentlig menes og om de har noen substans.

Man kan for eksempel lære seg litt elementært om hva kvantefysikk egentlig handler om. Da kan hende man finner at dette slett ikke er noe trussel mot teologien, men at det til og med styrker troen på en skapelsesakt og at det åpner døren for det mirakuløse – selv på vitenskapens premisser.

Eller, man kan finne ut hva relativitetsteorien egentlig går ut på. Da kan det hende at dette heller ikke skaper konflikt, men at man faktisk finner flere paralleller med kirkens lære, som for eksempel forholdet mellom tid, rom og evighet, begynnelse og slutt, årsak og konsekvens.

Hvis man får avmystifisert noen populærvitenskaplige mantraer, så kan det hende det blir lov å si «vi lever tross alt i 2018 – hvordan kan man annet enn å være religiøs?». Dette er et eksempel på et tema som opptar noen av oss.

Mange i menigheten arbeider i helsesektoren og må ta stilling til temaer som skaper etiske dilemmaer.  Mange arbeider i skolen og møter nye og ukjente problemer som ingen hadde tenkt på.  Mange er foreldre og føler at de ikke henger med i samfunnets utvikling.  Mange av oss trenger et forum der vi kan få presentert vanskelige ting på en forståelig måte.

Derfor planlegges det i disse dager å opprette en gruppe for de i menigheten som er interessert i å samtale om tro og vitenskap, eksistensielle, moralske og samfunnaktuelle temaer.

Det er tenkt at disse gruppemøtene skal holdes en gang i måneden og at første møte allerede kan bli 22. mai. På første møte tenker vi å planlegge hva gruppen skal hete og hvilke temaer som vi vil snakke om. Vi skal også finne ut hvilke interne og eksterne foredragsholdere vi etter hvert ønsker skal dele sin kunnskap med oss.  Vi ønsker også et nært samarbeid med både Agape-gruppen og ungdomsgruppen i menigheten.

Sognepresten og initiativtagerne, ser for seg at de to første møtene før sommeren er viet denne gruppen alene, men at den allerede fra høsten av vil bli en gruppe som også åpner opp for at mennesker utenfor menigheten kan inviteres til å delta.

Det ligger nå en liste våpenhuset slik at de som er interesserte kan melde seg på med navn, telefonnummer og epostadresse.