Bibliotek

Endret: 13. mars 2022, kl.08:54

Menighetens bibliotek for katolsk litteratur

Her finner du en liste over bøkene som står tilgjengelige for utlån i kirkens bibliotek.  Merk at de fleste titlene har link til nettsteder der man kan kikke i boka og lese kommentarer.  De sist innkjøpte bøkene er nederst på listen.  Listen er oppdatert 12.03.2022.


Regler for lån av bøker
Biblioteket er selvbetjent, og menighetens medlemmer kan låne
bøker i henhold til følgende prosedyre:

1) Finn bøker i hyllene.
2) Registrer i protokoll.*
3) Ta med bøkene hjem.
4) Lever bøkene tilbake innen 6 uker.**
5) Sjekk bøkene ut fra protokoll.

* Registrer kun én bok pr linje. ISBN-nummer finnes på bokens bakside eller en av de første sidene.
** Innleverte bøker skal settes der de ble hentet eller eventuelt legges på nederste hylle. Fornyelse av lån kan gjøres ved å registrere boken på nytt.


Visjonen med biblioteket

Menighetens bibliotek ble opprettet som et resultat av at pave Benedikt XVI utropte “troens år” 2012/2013, da han blant annet sa:

«Kirken som et hele, og alle hennes hyrder, må i likhet med Kristus gi seg i vei med å lede folk ut av ørkenen mot livets sted, mot vennskap med Guds Sønn, mot den ene som gir oss liv og liv i overflod … mens det tidligere var mulig å anerkjenne et enhetlig kulturelt opphav, med bred aksept for dets henvisning til troens innhold og de verdier troen inspirerer til, ser dette i dag ikke lenger ut til å være tilfelle i store deler av samfunnet. Årsaken er en dyp troskrise som har påvirket mange mennesker … å gjenoppdage innholdet i den troen som bekjennes, feires, leves og bes, og å reflektere over troshandlingen, er en oppgave enhver troende må gjøre til sin egen, særlig i løpet av dette året.»

Derfor er biblioteket preget av litteratur som lar oss gjenoppdage troen og som inviterer til bønn og refleksjon – for enhver troende. Alle titlene har en eller annen tilknytning til katolsk tro, så de aller fleste bøkene er slike man ikke finner på norske biblioteker eller butikker og som heller ikke kan skaffes fra norske forlag.

Noen av kategoriene er: kirkens lære, trosforsvar, kirkefedrene, kirkehistorie, teologi, helgener, åpenbaringer/åndelighet, filosofi, messe/liturgi, bønn/meditasjon, familie/barn.