Katekese

Endret: 14. oktober 2020, kl.09:42

Programmet til trosopplæring for unge katolikker
St. Laurentius Drammen 2020-2021

Konfirmanter

Alle katekesesamlinger på lørdager og begynner kl. 11.00 og foregår i selve kirken og avsluttes med messe kl. 13.00.

Søndagskatekese vil foregå i menighetssalen umiddelbart etter høymessen.

Plan for katekese for konfirmanter i St Laurentius 2020-21