Katekese for barn

Endret: 07. september 2022, kl.10:48

Programmet til trosopplæring for unge katolikker
St. Laurentius Drammen 2022-2023

 

03.09.2022 Kl 10.00 Første lørdagskatekese
Påmelding& åpningsfest

25.09.2022 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

01.10.2022 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

23.10.2022 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

05.11.2022 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

27.11.2022 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

03.12.2022 Kl 10.00 – Lørdagskatekese
Skriftemål i advent

18.12.2022 Søndagsskole etter høymesse
Øvelse til julespillet

24.12.2022  Kl 15.00 BARNEJULEFERING MED JULESPILLET

07.01.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

29.01.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

04.02.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

26.02.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

04.03.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese
Skriftemål i fasten

26.03.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

01.04.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese
Skriftemål og korsveiandakt

23.04.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

06.05.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

28.05.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

03.06.2023 Kl.10:00 Lørdagskatekese
Avslutningsfest

11.06.2023   Kl. 13.00 Førstkommunionsfeiring

17.06.2023   Kl 13.00 Konfirmasjonsfeiring