Long Chua Thuong Xot

Endret: 16. februar 2020, kl.09:48

Nhóm cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót

Trong cộng đoàn có nhóm cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót

1. Đây là nhóm cầu nguyện với sự cho phép của Cha Xứ, và cũng trực thuộc trong Ban Đại Diện của cộng đoàn (Ban Mục Vụ), và chung cho cộng đoàn.
2. Mọi thành viên trong công đoàn đều được mời tham gia, để cùng nhau hun đúc tinh thần đạo đức trong cộng đoàn.
3. Nhóm họp đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót vào mỗi chiều thứ sáu, Thứ sáu đầu tháng có làm việc Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu, giờ cầu nguyện sẽ bắt đầu ngay sau thánh lễ chiều, tức khoảng 18:45 giờ..
4. Mỗi thứ bảy đầu tháng làm việc Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ, sau thánh lễ lúc 13:00, tức khoảng 14:00 giờ
5. Đọc và suy niệm lời Chúa trong ngày hôm đó mỗi khi nhóm họp đọc kinh.
6. Làm Tuần Cửu Nhật kính Lòng chúa Thương Xót từ thứ sáu Tuần Thánh cho đến ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh.
7. Có thể họp mặt, trao đổi giao lưu với các nhóm cầu nguyện khác nếu có thể.
8. Ngoài những ngày nhóm họp đọc kinh: Lòng chúa Thương Xót, làm việc Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu, làm việc Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ. Dự định sẽ:
• Thăm viếng, giúp đỡ trong phạm vi mình có thể và được phép, với những người neo đơn, bệnh tật, già nua.
• Mỗi khi trong cộng đoàn có người qua đời, nhóm sẽ tổ chức mời bà con trong cộng đoàn tham gia đọc kinh ba buổi tối sau thánh lễ tại nhà thờ cho người quá cố, đồng thời cũng thông báo cho tang gia biết để hợp ý cầu nguyện (tang gia cũng không phải bận tâm về việc cafe, hay đồ ăn thức uống cho những người tới đọc kinh)

Trưởng nhóm: Phạm Hải Sơn Tlf. 918 36 278; email: josepham12@icloud.com