Messer i Drammen

Endret: 21. januar 2024, kl.22:45

Liturgisk kalender 2023 (A)
Landsomfattende oversikt over messesteder og -tider (Mass times in Norway)


Ukedager/weekdays
Mandag – fredag /Mondag – Friday
kl.18.00 Messe på norsk / 6:00 pm Mass in Norwegian

Torsdag/Thursday
kl.18.00 Messe på norsk / 6:00 pm Mass in Norwegian
kl.18.30 Sakramentstilbedelse på norsk/polsk / 6:30 pm Adoration of Sacrament in Norwegian/Polish

Fredag/Friday
I fastetid:korsveiandakt før messe kl.18.00 / In Lent: Via Crucis before Mass 6:00 pm
I mai og oktober: rosenkransbønn før messe / In May and October: Rosary Prayer befor the Mass

Lørdag/Saturday
kl.13.00 Søndagsmesse på norsk / 1:00 pm Sunday Mass in Norwegian
kl.19.00 Søndagsmesse på polsk / 7:00 pm Sunday Mass in Polish

Søndag/Sunday
kl.09.00 og kl.16.00 Messe på polsk / 9:00 am and 4:00 pm Mass in Polish
kl.11.00 Høymesse på norsk / 11:00 am Holy Mass in Norwegian


Messe på filippinsk/engelsk
– Første lørdag i måned kl.16.00
Prest: p.Amando Bergantino Alfaro

Messe på litauisk
– Andre søndag i måned kl.18.00
Prest: 

Messe på norsk
Fra mandag til fredag kl.18.00
Lørdag kl.13.00
Søndag kl.11.00

Messe på polsk
Fredag kl.20.00 (første fredag i måneden unntatt juli og august) 
Lørdag kl.19.00 (andre og fjerde i måneden unntatt juli og august)
Søndag kl.09.00 (unntatt juli og august) og kl.16.00
Se egen hjemmeside

Messe på spansk
– Det blir ikke noe fast dato. Vennligst følg menighetens ukekalender.
Prest: p.Lucas Joel Salas Tobon

Messe på vietnamesisk
– Første søndag i måned kl.13.00


Presten er alltid tilgjengelig for skriftemål (botens sakrament) før og etter messene eller etter avtale.

Priest is always available for confession before and after the Holy Masses, or by appointment.