Messer i Drammen

Endret: 21. september 2020, kl.20:38

Liturgisk kalender 2020 (C)
Landsomfattende oversikt over messesteder og -tider (Mass times in Norway)


Ukedager/weekdays
Mandag – fredag /Mondag – Friday
kl.18.00 Messe på norsk / 6:00 pm Mass in Norwegian
kl.19.00 Messe på polsk / 7:00 pm Mass in Polish

Torsdag/Thursday
kl.18.00 Messe på norsk / 6:00 pm Mass in Norwegian
kl.18.30 Sakramentstilbedelse på norsk/polsk / 6:30 pm Adoration of Sacrament in Norwegian/Polish
kl.19.00 Messe på polsk / 7:00 pm Mass in Polish

Fredag/Friday
I fastetid:korsveiandakt før messe kl.18.00 / In Lent: Via Crucis before Mass 6:00 pm
I mai og oktober: rosenkransbønn før messe / In May and October: Rosary Prayer befor the Mass

Lørdag/Saturday
kl.13.00 Søndagsmesse på norsk / 1:00 pm Sunday Mass in Norwegian
kl.19.00 Søndagsmesse på polsk / 7:00 pm Sunday Mass in Polish

Søndag/Sunday
kl.09.00 og kl.16.30 Messe på polsk / 9:00 am and 4:30 pm Mass in Polish
kl.11.00 Høymesse på norsk / 11:00 am Holy Mass in Norwegian


Messe på filippinsk/engelsk
– Første lørdag i måned kl.16.00
Prest: p.Amando Bergantino Alfaro

Messe på litauisk
– Andre søndag i måned kl.18.00
2019: 11.8, 08.9, 13.10, 10.11, 08.12, julemesse 24.12 kl. 13:00
2020: 12.1, 09.2, 08.3, 12.4, 10.5, 14.6, 09.8, 13.9, 11.10, 08.11, 13.12

-1. kommunionskatekese 
2019: 12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 07.11, 05.12, 19.12
2020: 09.1, 23.1, 06.2, 05.3, 19.3, 02.4, 23.4, 07.5
1.kommunion i messen på litauisk 10. mai.

Prest: p.Valdemaras Lisovskis

Messe på norsk
Fra mandag til fredag kl.18.00
Lørdag kl.13.00
Søndag kl.11.00

Messe på polsk
Fra fredag til lørdag kl.19.00
Søndag kl.9.00 og kl.16.30

For juli – september 2020
JULI

03.07. (fredag) kl. 19.00
04.07. (lørdag) kl. 19.00
05.07. (søndag) kl. 9.00 og 16.30
11.07. (lørdag) kl. 19.00
12.07. (søndag) kl. 9.00 og 16.30
18.07. (lørdag) kl. 19.00
19.07. (søndag) kl. 9.00 og 16.30
25.07. (lørdag) kl. 19.00
26.07. (søndag) kl. 9.00 og 16.30

AUGUST
02.08. (søndag) kl. 16.30
09.08. (søndag) kl. 16.30
16.08. (søndag) kl. 16.30
23.08. (søndag) kl. 16.30
30.08. (søndag) kl. 16.30

SEPTEMBER
04.09. (fredag) kl. 19.00
05.09. (lørdag) kl. 19.00
06.09. (søndag) kl. 9.00 og 16.30
12.09. (lørdag) kl. 19.00
13.09. (søndag) kl. 9.00 og 16.30
19.09. (lørdag) kl. 19.00
20.09. (søndag) kl. 9.00 og 16.30
26.09. (lørdag) kl. 19.00
27.09. (søndag) kl. 9.00 og 16.30

Messe på spansk
– Andre søndag kl.15.00 og fjerde lørdag kl.16.00 i måned.
Prest: p.Lucas Joel Salas Tobon

Messe på vietnamesisk
– Første søndag i måned kl.13.00


Presten er alltid tilgjengelig for skriftemål (botens sakrament) før og etter messene eller etter avtale.

Priest is always available for confession before and after the Holy Masses, or by appointment.