Ungdomslag

Endret: 27. juli 2022, kl.13:22

ST. LAURENTIUS LOKALE UNGDOMSLAG

Norges Unge Katolikker (NUK) er en sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. Er du mellom 15 og 35 år kan du være medlem i NUKs ungdomslag. Da får du bladet KU (Katolsk Ungdom – veldig bra!) fire ganger i året, tilbud om å delta på forskjellige ungdomsleire o.a.

Lokallaget for ungdom i St. Laurentius heter «Dueflokken«, D for Drammen og due fordi den hvite duen representerer den Hellige Ånd.

Lokallaget er først og fremst for konfirmanter og ungdom oppover, men yngre medlemmer er også velkomne på møtene.
Møtene holdes som regel på en søndag en gang i måneden der vi møtes for å være sosiale samtidig ha noe av katolsk innslag som f.eks sang, bønn, lek eller samtale.

Møtene pleier som regel å være etter messen og kirkekaffen, men hvilken dato i måneden varierer. Tidligere har vi gått på kino, hatt filmkveld, spillekveld, gått på skøyter o.l.

Hittil har det blitt arrangert en overnatting som ble veldig vellykket, og vi håper på å få arrangert flere etter hvert.
I desember kommer vi til å være aktive med Adventsaksjonen og kirkekaffe.

For tiden er medlemstallet rundt 20 stk, mer eller mindre, men vi håper på å bli flere!
Prisen for å være med er 100kr i året. Medlemskontingenten betales til NUK og da får du rabatt på NUK’s arrangement og leire.

Dueflokken har nå fått ett nytt styre og ny leder fra 01. januar 2018

Suelila John – Leder
jsuelila97@gmail.com
99343546

Pham Peter – Nest-leder
petter-02@hotmail.com
95144363

Pham Anh Nguyen – Sekretær
qanh.pham01@gmail.com
97904835

Ballano Johanna – Kasserer
johanna@borresenskole.com
98086843

Do Tina Nhung – Styremedlem
tinanhungdo@icloud.com
95012575

Mai Xuan-Huy Ba – Styremedlem
itzhuy@gmail.com
48044887

Nguyen Daniel – Styremedlem
dann_bao@hotmail.com
96849605

Vu Le Mai Linn – Styremedlem
Maiilinn@hotmail.com
45226298

Ny Ungdomskontakt: Olav Tuan Nguyen tlf: 40105413 – epost: nguyen.q.tuan@gmail.com