VN-representanter

Endret: 05. mai 2019, kl.21:01

Den Vietnamesiske trosfellesgruppen i St.Laurentius menighet  fra 2019

Gruppens representanter

Formann
Ngô Thị Thanh Nga: tlf. 97790435, e mail: nga-thanh@hotmail.no

Viseformann 
Ho Thi My Tuyet: tlf. 41191682, e mail: hotuyet@lifi.no

 


 

Ban đại diện fra 2019 :

• Trưởng ban: Ngô Thị Thanh Nga: tlf. 97790435, e mail: nga-thanh@hotmail.no
• Phó ngoại vụ: Ho Thi My Tuyet: tlf. 41191682, e mail: hotuyet@lifi.no
• Phó nội vụ kiêm thủ quỹ: Nguyễn Ngọc Tuấn: tlf. 93639240, e mail: nguyen.n.tuan@hotmail.com
• Thư ký: Phạm Hải Sơn: Phạm Hải Sơn, tlf. 91836278, josepham12@icloud.com
• Trưởng giáo khu Mẹ Maria, khu Lier và vùng phụ cận: Nguyễn Phan Huỳnh Thư: tlf. 97189277, e mail: mariaphan76@yahoo.com
• Trưởng giáo khu Thánh Giuse, khu Drammen : Võ Đức Linh: tlf. 96906065, e mail: linh.duc.vo@me.com
• Trưởng giáo khu Thánh Gioan Kim, khu Åssiden và Solbergelva: Nguyễn Đức Toàn: tlf. 97658063, e mail: toan-duc@icloud.com và Lê Văn Hiệp: tlf. 96970629, e mail: Bachmalong60@gmail.com
• Trưởng giáo khu Thánh Anna, khu Krokstadelva và Mjøndalen: Trần Bạch Huệ: tlf. 94809445, e mail: bach-hue_66@hotmal.com
• Ngoài ra còn có thêm: Chị Nguyễn Thị Thiết, Anh Nguyễn Trọng, Chị Nguyễn Thị Hơn, anh Ngô Quang Quýnh, chị Nguyễn Thị Tuệ

Cộng đoàn công giáo Việt Nam xứ St. Laurentius chúng ta luôn duy trì, trung thành truyền thống Đức Tin Công Giáo, bảo tồn văn hoá Việt Nam, quảng bá Tin Mừng Chúa Ky-Tô dưới sự hướng dẫn của cha xứ Phaolô Phạm Hữu Ý.
Ban đại diện chúng tôi kêu gọi sự cộng tác của quý ông bà, anh chị em, các cháu mỗi người đóng góp một tay, để cùng nhau thăng tiến đời sống đức tin (Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại hòn núi cao)
Để dễ dàng cho các sinh hoạt về sau, trong buổi họp ngày 28.04.19, anh chị em chúng tôi Ban Đại Diện, đã ngồi lại với nhau, để phân chia từng giáo khu như ở trên. Đây là một sinh hoạt hoàn toàn tự nguyện, nên quý ông bà, anh chị em nào không muốn có tên trong các giáo khu, hoặc không muốn nhận bất cứ tin tức gì từ Cộng đoàn công giáo Việt Nam xứ St. Laurentius, xin phản hồi cho chúng tôi biết qua điện thoại hay e mail của một trong những anh chị em trong BĐD nêu trên. Đồng thời nếu quý ông bà, anh chị em nào chưa có tên trong những giáo khu ở trên mà muốn tham gia, hoặc muốn nhận các thông tin từ Cộng đoàn công giáo Việt Nam xứ St. Laurentius, thì cũng vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi bổ xung.

Chào thân ái trong Chúa
TM. BĐD: Phạm Hải Sơn

STT Họ và tên Số người Giáo khu
1 Lê Quốc Trung Hậu 5 Mẹ Maria
2 Mai Bá Tuấn 3  
3 Ngô T. Thanh Nga 3  
4 Ngô Thị Sáng 2  
5 Nguyễn Phan Huỳnh Thư 4 Trưởng Giáo Khu
6 Nguyễn Hằng 2  
7 Nguyễn Lê Vinh 4  
8 Nguyễn Ngọc Tuấn 2  
9 Nguyễn T. Tuyết Nghĩa 2  
10 Nguyễn Thi Mến 1  
11 Nguyễn Văn Hạnh 1  
12 Phạm Hải Sơn 4  
13 Trần Hồng Phi 1  
14 Trần Phạm Ngọc Châu 3  
15 Vũ Văn Thuỷ 5  
16 Vũ Hoàng Kim Ngân 4  
17 Vũ Thanh Bình 2  
1 Hồ Thị Bông 1 Thánh Giuse
2 Lê Thị Đẹp 1  
3 Lê Tịnh 1  
4 Ngô Quang Quýnh 3  
5 Nguyễn Ngọc Hùng 1  
6 Nguyễn Quốc Toàn Jan 3  
7 Nguyễn Tín 4  
8 Nguyễn Thanh Hải 2  
9 Nguyễn Thị Khánh 2  
10 Nguyễn Thị Ngàn 1  
11 Nguyễn Văn Lựu 2  
12 Nguyễn Trọng 2  
13 Nguyễn Văn Thành 2  
14 Phạm Sĩ Duy 4  
15 Trần Huệ & Khanh 5  
16 Võ Đức Linh 2 Trưởng Giáo Khu
17 Võ Hoàng Cung 3  
1 Đoàn Thế Triệt 3 Thánh Gioakim
2 Đỗ Thị Hoa 3  
3 Hồ Quang Lâm 5  
4 Lê Hiệp 2 Trưởng Giáo Khu
5 Lê Hiếu 4  
6 Lê Thảo 4  
7 Lê Tiên 1  
8 Lê Văn Khuông 2  
9 Lê Văn Mãng 2  
10 Nguyễn Đức Toàn 4 Trưởng Giáo Khu
11 Nguyễn Quốc Tuấn 4  
12 Nguyễn T. Ngọc Khiêm 2  
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1  
14 Nguyễn Thuý Kiều 4  
15 Trần Chí Bửu 2  
16 Trần Văn Thiệt 2  
17 Võ Hoàng Chương 5  
18 Yến (con của Quyên) 1  
1 Điệp Andersen 2 Thánh Anna
2 Đỗ Duy Lân 4  
3 Đoàn văn Gần 2  
4 Huỳnh Sang 4  
5 Huỳnh Sương 2  
6 Lê Hữu Nghĩa 3  
7 Lê Hữu Trung 2  
8 Lê Màu 2  
9 Lê Thuỳ 1  
10 Lê Văn Minh 2  
11 Nguyễn Bảo Trị 4  
12 Trần Bạch Huệ 3 Trưởng Giáo Khu
13 Nguyễn Đức Khiêm 2  
14 Nguyễn Khánh Long 2  
15 Nguyễn Thị Luyện 1  
16 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 2  
17 Nguyễn Thạnh 2  
18 Nguyễn Văn Tác 5  
19 Nguyễn Thị Tuệ 2  
20 Trịnh Văn Xem 2  
21 Võ Thị Hồng Châu 5  
22 Vũ Quốc Thằng 3  
23 Vũ Văn Ngợi 5