Påmelding til katekese

Endret: 06. september 2022, kl.06:21

Informasjon om trosopplæring for barn og ungdommer
I St.Laurentius menighet- Drammen 2022-2023

 

St.Laurentius menighet inviterer alle barn og ungdommer i alder fra 1.klasse til konfirmasjon til katekeseundervisning for skoleåret 2022-2023.

Oppstartdato: lørdag 03.september 2022 Kl.10:00 med påmelding og åpningsfest.

 VIKTIG!

Fra og med i år innføres det to års undervisning for de som vil bli konfirmert. Det er følgende inndeling:

* Ungdommer som går i 8.klasse i år, skal melde seg på 1.års konfirmasjonsklasse.
* Ungdommer som går i 9.klasse i år, skal melde seg på 2.års konfirmasjonsklasse.

PÅMELDING TIL KATEKESE Skoleåret 2022/2023 

Personvernererklæring

 

Påmelding skjer elektronisk. Klikk på lenkene under og velg den klasse som passer deg. Fyll ut og send inn før 01.september 2022

Førstekommunion

1. år konfirmasjon

2. år konfirmasjon

og  annet klassetrinn

 

 Spørsmål som gjelder katekese og påmelding kan rettes til:
Diakon Mang Le Van mobil 90602255
eller Theresa Jee mobil 97635954

 

Programmet til trosopplæring for unge katolikker
St. Laurentius Drammen 2022-2023

 

03.09.2022 Kl 10.00 Første lørdagskatekese
Påmelding& åpningsfest

25.09.2022 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

01.10.2022 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

23.10.2022 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

05.11.2022 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

27.11.2022 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

03.12.2022 Kl 10.00 – Lørdagskatekese
Skriftemål i advent

18.12.2022 Søndagsskole etter høymesse
Øvelse til julespillet

24.12.2022  Kl 15.00 BARNEJULEFERING MED JULESPILLET

07.01.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

29.01.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

04.02.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

26.02.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

04.03.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese
Skriftemål i fasten

26.03.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

01.04.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese
Skriftemål og korsveiandakt

23.04.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

06.05.2023 Kl 10.00 – Lørdagskatekese

28.05.2023 Søndagsskole etter høymesse
Kl.13.00 Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier

03.06.2023 Kl.10:00 Lørdagskatekese
Avslutningsfest

11.06.2023   Kl. 13.00 Førstkommunionsfeiring

17.06.2023   Kl 13.00 Konfirmasjonsfeiring