Påmelding til katekese

Endret: 06. august 2023, kl.06:24

Informasjon om trosopplæring for barn og ungdommer
I St.Laurentius menighet- Drammen 2023-2024

 

St.Laurentius menighet inviterer alle barn og ungdommer i alder fra 1.klasse til konfirmasjon til katekese undervisning for skoleåret 2023-2024.

Oppstartdato: lørdag 02.september 2023 Kl.10:00 med påmelding og åpningsfest.

 VIKTIG!

Fra og med i år innføres det to års undervisning for de som vil bli konfirmert. Det er følgende inndeling:

* Ungdommer som går i 8.klasse i år, skal melde seg på 1.års konfirmasjonsklasse.
* Ungdommer som går i 9.klasse i år, skal melde seg på 2.års konfirmasjonsklasse.

PÅMELDING TIL KATEKESE Skoleåret 2023/2024 

Personvernererklæring

 

Påmelding skjer elektronisk. Klikk på lenkene under og velg den klasse som passer deg. Fyll ut og send inn før 01.september 2023

Førstekommunion

1. år konfirmasjon

2. år konfirmasjon

og  annet klassetrinn

Litauisk førstekommunion

 

 Spørsmål som gjelder katekese og påmelding kan rettes til:
Diakon Mang Le Van mobil 90602255
eller Theresa Jee mobil 97635954

 

Programmet til trosopplæring for unge katolikker
St. Laurentius Drammen 2023-2024

kommer senere……!