VALG TIL MENIGHETSRÅDET

Endret: 08. juni 2018, kl.12:46

Menighetsrådsvalg for periode 2018-2020

Valget blir avholdt på disse datoer:

Lørdag 26.mai   Søndag 27.mai

Lørdag 02.juni  Søndag 03.juni

Avstemning holdes etter hver høymesse.

Kandidater til menighetsrådsvalg 2018 i St.Laurentius katolske menighet

På valgdagene etter høymessene får du delt ut et stemmeseddel. 

Det er tilsammen 13 kandidater. Du kan sette kryss på KUN seks(6) kandidater du vil velge til menighetsrådet.

Blanke og IKKE riktig avkrysset stemmesedler vil bli kjent UGYLDIGE.