VALG TIL MENIGHETSRÅDET

Periode 2018-2020

Valg til Menighetsrådet blir avholdt på disse datoer:

Lørdag 26.mai   Søndag 27.mai

Lørdag 02.juni  Søndag 03.juni

Avstemning holdes etter hver høymesse