Menighetens kalender uke 35

Søndag 26.08 MENIGHETENS PATRONTFESTSDAG
Kl 09.00 Feiring på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høytidig Laurentiusfeiring med prosesjon
Etterfulgt av menighetens sammenkomst og fest
Kl 16.30 Feiring på polsk

Mandag 27.08 Den hellige Monika
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 28.08 Den hellige Augustin
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
Kl 18.30 Katolsk Grovbrød Drammen

Onsdag 29.08 Johannes Døperens martyrdød
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 30.08
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 31.08
Kl 18.00 Messe på norsk & kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 01.09
Kl.10.00 Lørdagskatekese
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 02.09 22.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk