Det nye Menighetsråd til St.Laurentius katolske menighet i Drammen 2018-2020

Endret: 22. september 2018, kl.07:36

Det nye Menighetsråd til St.Laurentius katolske menighet i Drammen 2018-2020

Sogneprest Paulus Y Pham (formann)
Kapellan Zygmunt Majcher
Diakon Mang Le Van
Urszula Andruchow (moderator – representant til PRO)
Conny Balagat (nestmoderator)
Hilde Schlaupitz (sekretær – varareprentant til PRO)
Hồ Thị Mỹ Tuyết
Michal M.Jarosz
Adam Skorek
Malgorzata K.Nilsen
Jan Sadlej
Zivile Juozaitiene

Varamedlemmer:
1. Kjell Ivar Maudal
2. Elisabeth Mary Rue
3. Anne Marie Egeland

Varamedlemmer blir innkalt når faste medlemmer ikke kan delta.