Finansrådet 2018 – 2020

I samtykke med Menighetsårdet har sognepresten utnevnt medlemmer til Finansråd for periode 2018-2020:

Diakon Mang Le Van
Trond Aaring (mod.)
Krzysztof Kulawiak

Det samme råd skal også fungere som Valgkomite for periode 2018-2020