Informasjon om parkeringsplasser

Parkeringsplasser ovenfor garasje er merket. Merkede plasser er reservert de som arbeider for kirken og Caritas. De som bruker parkeringsplass må ha gyldig oblat godt synlig ved bilens frontrute. Ansvar for utlevering av oblat er kirkekontoret og Caritas St.Laurentius. Medarbeidere er de som har faste verv i menigheten, diakon, assistenter, kontorsekretær osv… 

Gjester må henvende seg til kirkekontoret eller Caritas for å få låne oblat. Dette skal leveres tilbake før en kjører ut ifra parkeringsplass.

Henviser til oppslag på parkeringsplassen. Det er inngått avtale med Aleris slik at deres parkeringsplasser kan disponeres på søndager, lørdager såfremt ikke Aleris bruker dem selv.

Besøkende og frivillige får låne oblat når de besøker kirken eller Caritas.