Menighetens kalender uke 2

Søndag 06.01 HØYTIDEN FOR HERRENS ÅPENBARING
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfuglt av menighetens juletrefest
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 07.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 08.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 09.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 10.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tilbedelse mellom messene

Fredag 11.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 12.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 13.01 HERRENS DÅP
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfuglt av feiring for Jesusbarnet ved filippinskgruppe
Kl 16.30 Messe på polsk