Menighetens kalender uke 21

I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 19.05 5.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av søndagsskole for barna
Kl 12.00 Søndagsskole etter høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 20.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 21.05
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 18.30 Internasjonal dags komite-møte

Onsdag 22.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 23.05
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Fredag 24.05
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 25.05
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 26.05   6.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk