Endring i messetider for sommer 2019

Endret: 31. august 2019, kl.07:37

Det blir ingen messe i Kongsberg i juli og august.

Kun en søndagsmesse på polsk kl 16.30 for hele juli.