Endring i messetider for sommer 2019

Det blir ingen messe i Kongsberg i juli og august.

Kun en søndagsmesse på polsk kl 16.30 for hele juli.