Trosopplærings plan 2019-2020

Programmet til trosopplæring for unge katolikker
St. Laurentius Drammen 2019-2020

07.09.2019        Kl.10:00 Første lørdagskatekese
                          Påmelding & Åpningsfest

22.09.2019        Søndagsskole etter høymesse

29.09.2019        Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

12.10.2019        Kl.10:00 – Lørdagskatekese

18-20.10.2019   Konfirmanthelg for konfirmantene

20.10.2019        Søndagsskole etter høymesse

27.10.2019        Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

02.11.2019        Kl.10:00 – Lørdagskatekese

17.11.2019        Søndagsskole etter høymesse

24.11.2019        Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

07.12.2019        Kl.10:00 – Lørdagskatekese
                          Skriftemål i advent

22.12.2019        Søndagsskole etter høymesse
                          General øvelse til julespillet

24.12.2019        Kl.15:00 BARNEJULEFEIRING MED JULESPILLET

04.01.2020        Kl.10:00 – Lørdagskatekese

19.01.2020        Søndagsskole etter høymesse

26.01.2020        Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

01.02.2020        Kl.10:00 – Lørdagskatekese

16.02.2020        Søndagsskole etter høymesse

23.02.2020        Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

07.03.2020        Kl.10:00 – Lørdagskatekese
                          Skriftemål i fasten

15.03.2020        Søndagsskole etter høymesse

22.03.2020        Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

04.04.2020        Kl.10:00 – Lørdagskatekese

19.04.2020        Søndagsskole etter høymesse

26.04.2020        Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

02.05.2020        Kl.10:00 – Lørdagskatekese

08.05.2020        Skriftemål/ Øvelse for konfirmanter

09.05.2020        Kl.13.00 KONFIRMASJONSFEIRING

17.05.2020        Ingen søndagsskole etter høymesse

24.05.2020       Søndagshøymesse med opplegg for barnefamilier

06.06.2020       Kl.10:00 – Lørdagskatekese
                         Avslutningsfest

14.06.2020      Kl.11:00 FØRSTEKOMMUNIONSFEIRING