Søndag 29.12.2019 sogneprestens preken

Søndag 29.12.2019

Den Hellige Familie – Jesus, Maria og Josef

i pdf format

Kjære Kristi venner,
Julen er families høytid. Det finnes neppe noen som virkelig ønsker å feire jul alene. Når julen nærmer seg, tenker man først på hjemreise, på familiesamling… Familiens varme og kos er noe som man savner mest i julen, en feiring som foregår midt i vinterens kulde. Denne opplevelse kan lede vår tanke på dagens fest for den hellige familie. Sant å si kan vi ikke komme å tilbe Jesusbarnet i krybben uten å ta hensyn til hans foreldre, jomfru Maria og Josef. Lukas har gjengitt oss det som de første gjestene har sett i Bethlehems krybbe: «Gjeterne skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben» (Luk 2: 16). Josefs og Marias nærvær meddeler oss at Gud vil beskytte sin Sønn i verden med den grunnstruktur av det menneskelige samfunn, nemlig en familie.

Bildet av denne hellige familie i Betlehem før, og nå i julekrybben, gir oss alltid en fredelig og varm følelse. Freden som hersker i dette hellige samliv både i gode og onde dager formidler oss det som Gud vil lære oss i familieliv. Den hellige familie er en samling av personer som tar Guds vilje absolutt på alvor og lever etter den. Om Jesus er det blitt skrevet: «Kristus sier ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg; brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud» (Heb.10:5-7). Guds Sønns mystiske komme til verden har plaget Marias og Josefs liv med mange problemer og misforståelser. Men et fellespunkt som gir løsning på deres problemer er at de sier ja når Guds vilje viser seg. Med sine rettskafne og fromme hjerter vet Maria og Josef at Guds plan ikke alltid er helt forståelig for deres fornuft, men de prøver sitt beste for å gjenkjenne Guds vilje i nåtiden for å tjene hans plan. Kun deres lydighet mot Guds vilje forsikrer deres fremtid. Maria og Josef lar Gud forbinde deres to forskjellige skjebner til et felles mål: å ta vare på Jesus, som for dem alltid er et mysterium. Dette bindeledd har hjulpet foreldrene til å overleve alle ubegripelige hendelser i sameksistens med Sønnen som er verdens Frelser. Faktisk var moren og faren tilstede ved alle hendelser, gode og elendige, i Jesu barndom og ungdomsår. Men det betyr ikke at de kan gripe all mening om en sønn, som ikke helt tilhører dem. «Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» (Luk 2:49). Sameksistensens konflikter og vanskeligheter er tunge for dem å bære, men kjærlighet og tålmod har hjulpet dem å vente inntil alle ting går i oppfyllelse: «Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det» (Luk 2:19). Slik har Josef og Maria fullført sitt oppdrag som Frelserens foreldre.

Kjære Kristi troende,
Det ser ut som familiene ikke har sine gode dager i vår tid.
Festen for Den Hellige Familie vil altså minne oss om at familien ikke bare er et sted hvor man har felles økonomi, felles materielle goder eller felles aktiviteter. Familien er heller ikke et initiativ fra mennesket; nemlig dens forhold er trygget av menneskelige lover og ergo mister sin verdi når loven forandres. Familien er en konstitusjon som har rot i Guds vilje. Denne hellige struktur er grunnlagt og bevart av Gud selv. «Gud skapte mennesket til mann og kvinne… Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett» (1Mos 1:27. 2:24). Jesu liv i Nasaret under beskyttelse av ekteparet Maria og Josef er et sterkt bevis på dette. Jesu 30 år i Nasaret har bekreftet at menneskets personlighet ikke kan nå sin fulle dimensjon uten familie. Selv om Jesu liv er noe som overgår foreldrenes oppfatning, lever han alltid slik et familieliv krever. Lukas sier oss: «Så ble Jesus med foreldrene til Nasaret og var lydig mot dem» (Luk 2:51). Med Jesu forbilde blir den betydning som vi hører i dagens første lesning stående: «Herren vil at barna skal ære sin far og har pålagt sønner å lyde sin mor» (Sir 3:2). Det var Jesu lydighet mot Gud Faders vilje som lot ham bli Marias sønn, men det var lydighet mot Maria og Josef som hjalp Jesus til å fullføre Himmelske Fars frelsesplan. Familien i Nasaret er tilsynelatende en vanlig familie, men den er styrt av et usynlig og sakramentalt forhold. Guds Sønns nærvær har helliget denne menneskelige samling. Det samme gjelder de som lever i den kristne familie, de som utøver ekteskapets sakrament. Dypt inne i deres forhold hersker en usynlig kraft som gir dem «et varmt hjertelag, godhet og ydmykhet, mildhet og tålmod» (Kol 3:12), slik som Paulus har beskrevet i dagens andre lesning.

Det kristne ekteskapssakrament har ikke lovet å holde den kristne familie borte fra alle vanskeligheter, men det lover en guddommelig «kjærlighet, den som binder alt sammen til en fullkommen helhet» (Kol 3:14), som Paulus sier. Den nåde som har løst alle konflikter og misforståelser hos familien i Nasaret, er nå fremdeles med alle kristne ektepar. Dette tror vi, og sammen ber vi inderlig for alle menighetens familier på denne feiringen, slik at de kan bli et hellig sted hvor alle guddommelige verdier blir bevart i denne vanvittige verden. Amen.