Hvordan bruker FCC?

Endret: 26. desember 2020, kl.00:16

Brukerveiledning FCC, FreeConferenceCall

Mer informasjon fra FCC support side

Youtube video format
Pålogging FCC på mobil

Pålogging FCC på PC

Nettmøte ID eller Meeting ID er:  drammen

 

HUSK: Mikrofonen skal dempes / mutes

 

Tiếng Việt

Cài FCC vào máy vi tính (PC)
1. Tải chương trình FCC vào máy PC từ trang này, https://www.freeconferencecall.com/downloads
2.  Khởi động file bằng nhấn đúp chuột 
3. Chương trình sẽ nhìn như sau:

4. Điền tên của bạn vào mục Name và tên buổi họp bạn nhận được từ người tổ chức vào Online Meeting ID.
5. Nhấn Join

Dùng FCC từ trang mạng, không cần cài FCC vào máy.

 1. Vào trang https://www.freeconferencecall.com/no/no
  và nhấn Delta på møtet
 2. Điền tên buổi họp vào «Nettmøte ID» mà bạn nhận được từ người tổ chức và nhấn Klar.
  Nettmøte ID lần này là:  drammen

 3. Nhấn Bruk webversjonen
 4. Ghi tên và địa chỉ email của bạn và nhấn Delta sau đó

Tải xuống FCC vào điện thoại di động

Android vào Play Butikk và tìm Free Conference Call và 
iOS vào App Store và tìm Free Conference Call.

Với dấu hiệu FCC này

 1. Nhấn Get Started
 2. Nhấn vào Join
 3. Nhấn Join new meeting
 4. Viết tên của Meeting ID mà bạn nhận được từ người tổ chức. Meeting ID lần này là:  drammen
 5. Ghi tên và email của bạn và nhấn Lets go

Hướng dẫn cách dùng FCC qua điện thoại di động

 

Quan trọng: 

Xin tắt mikrofon