Caritas – Årsmøte 2021

Årsmøte 2021
Dato: 3.juni 2021
Tidspunkt: 18:30
Sted: Cappelens gt.5 Drammen

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret ved leder i hende
innen torsdag den 20.mai

Drammen 04.05.2021

Trond Olav Aaring
Telefon: 90685691
Mail: cardrammen@gmail.com