Menighetens kalender uke 28

Søndag 11.07 15.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 18.00 Messe på polsk

Mandag 12.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 13.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 14.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 15.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 16.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 17.07
Kl 11.00 Forberedelse og skriftemål for 1.kommunikanter
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 18.07 16.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse med feiringen av 1.kommunion
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 18.00 Messe på polsk