Menighetens kalender uke 30

 Søndag 25.07 17.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 18.00 Messe på polsk

Mandag 26.07 De hellige Joakim og Anna
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 27.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 28.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 29.07 Olsok – Høytiden for den hellige Olav
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 30.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 31.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 01.08 18.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk