Menighetens kalender uke 38

Søndag 19.09   25. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 20.09 Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 21.09 Evangelisten Matteus
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 22.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 23.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 24.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 25.09
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 26.09  26. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagskole etterfulgt med messe for familier
Kl 16.00 Messe på polsk