Menighetens kalender uke 52

Søndag 26.12 Den hellige familie
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 27.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 28.12 De uskyldige barn I Betlehem
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 29.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 30.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 31.12
Kl 18.00 Takksigelsemesse

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 01.01
Se eget program – Julehøytiden 2021-2022

Søndag 02.01 Barnemissio
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk