Menighetens kalender uke 2

 Søndag 09.01 HERRENS DÅP
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 10.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 11.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 12.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 13.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 14.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 15.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 16.01 2. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk