Katekese for konfirmantene lørdag 22. januar

 Katekese for konfirmantene lørdag 22. januar med fysisk frammøte i menighetssalen kl. 11.30 – 14.00 inkl. messe. Vi sørger for forsvarlig smittevern.