Katekese for konfirmanter

Katekese for konfirmanter lørdag 19.02.2022 kl. 11.30.
Messe kl.13 – 14.