Menighetens kalender uke 12

Søndag 20.03 3. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 21.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 22.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 23.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 24.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 25.03 Høytid for Herrens bebudelse
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 26.03
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 27.03 4. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk