Menighetens kalender uke 14

Søndag 03.04 5. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 04.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 05.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 06.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 07.04 Den hellige Johannes Baptist de la Salle
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 08.04
Kl 18.00 Messe med korsvei

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 09.04
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 14.00 Retrett på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 10.04 Palmesøndag
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Økumenisk samling og palme- prosesjon fra Bragernes kirke
Kl 11.00 Palmesøndags høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk