Menighetens kalender uke 29

Søndag 17.07 16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 18.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 19.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 20.07 Den hellige Thorlákr
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 21.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 22.07 Den hellige Maria Magdalena
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 23.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 24.07 17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk