Menighetens kalender uke 37

Søndag 11.09 24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 12.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 13.09 Den hellige Johannes Krysostomos
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 14.09 Korsets opphøyelse
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 15.09 Jomfru Marias smerter
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 16.09 De hellige Kornelius og Kyprian
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 17.09
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 18.09 25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00  Messe på polsk
Kl 11.00  Høymesse
Kl 16.00  Messe på polsk