Menighetens kalender uke 40

Søndag 02.10   27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 03.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 04.10 Den hellige Frans av Assisi
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 05.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 06.10 
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Fredag 07.10 Vår Frue av Rosenkransen
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 08.10
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 09.10   28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk