Menighetens kalender uke 5

Endret: 30. januar 2023, kl.19:35

Søndag 29.01   4.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 30.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 31.01 Den hellige Johannes Bosco
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 01.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 02.02 Herrens fremstilling i tempelet
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Fredag 03.02 Den hellige Ansgar
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 04.02
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Barnemesse
Kl 16.00 Messe på engelsk

Søndag 05.02   5.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk